Modlitba za zemřelé

Autor: Roman Tomek <roman.tomek(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Vydáno dne: 09. 11. 2017

modlitba ... Ukaž jim své milosrdenství a promiň jim jejich nedostatky. Velkoryse je odměň za vše, co v životě vykonali dobrého a z lásky. ...





Dobrý Bože, ty jsi Stvořitel
a Dárce života.

Děkujeme ti za život náš
i životy našich příbuzných a přátel.

S důvěrou ti svěřujeme naše zemřelé
a prosíme, abys je přijal
do náruče své lásky.
Ukaž jim své milosrdenství
a promiň jim jejich nedostatky.
Velkoryse je odměň za vše,
co v životě vykonali
dobrého a z lásky.

Naplň jejich víru
a přijmi je mezi vyvolené v nebi.

Odpočinutí věčné dej jim, Pane,
a světlo věčné ať jim svítí,
ať odpočívají ve svatém pokoji.
Amen

Otče náš
Zdrávas, Maria


Zdroj:

http://www.farnostujezd.cz/

https://kostelberoun.cz/content/modlitba-za-zem%C5%99el%C3%A9-20161102