Moc satana bude zničena ...

Autor: Roman Tomek <roman.tomek(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Zdroj: www.modlitba.sk, Vydáno dne: 05. 11. 2017

Tato vizionářka (Mirjana) měla 14. dubna 1982 zvláštní zjevení. Zatímco čekala na Pannu Marii, přišel ďábel převlečený za Pannu Marii.

Píše: "Byl ošklivý, strašně ošklivý. Nemohla jsem se na něj ani podívat, jeho pohled mě skoro zabíjel, skoro jsem omdlela. Řekl mi: "Musíš opustit Boha, musíš opustit Pannu Marii, oni tě nechají trpět, pojď se mnou, učiním tě šťastnou v lásce a v životě!"
Z hloubky srdce jsem křičela Ne, ne, ne!

Ďábel se tedy vzdálil, přišla Panna Maria a řekla mi: "Je mi líto, že jsi to musela zažít, ale musíš vědět, že satan existuje a že si vyžádal dovolení u Boha, uvést Církev na určitý čas do pokušení, s úmyslem zničit ji. Bůh mu k tomu poskytl jedno století a řekl: nezničí ji!

Století, ve kterém žijete, je pod mocí satana. Když se všechna tajemství splní, bude jeho moc zničena. Satan se stává ještě agresivnějším, protože ztrácí moc. Rozbíjí manželství, šíří nesvornost mezi kněžími, trýzní lidi a dokonce i zabíjí. Proto se před ním chraňte modlitbou, postem a především společnou modlitbou. Obnovte používání svěcené vody, noste u sebe posvěcené předměty a vystavte je ve vašich domovech.

Co se týče těchto vizi, zjistili někteří zahraniční experti, že se shodují s vizí Lva XIII., který v posledním století v apokalyptické vizi viděl, jak byla Církev napadena démony. Nato zavedl modlitbu ke svatému archandělu Michalovi, kterou se až do koncilu modlili kněží po mši svaté.

Převzato: Projevy P. Tomislava Vlasiče a P. Slavka Barbariče, Velká noc - prosinec 1984, svazek: Otevřete svá srdce Marii, "Královně míru", Miláno 2001.

Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji! Proti zlobě a úkladům ďáblovým budiž nám záštitou, nechať Bůh přikáže jemu, pokorně prosíme! Ty pak, kníže vojska nebeského, Satana a jiné duchy zlé, kteří ke zkáze duší světem obcházejí, božskou mocí do pekla svrhni. Amen.

Modlitba, půst a především společná modlitba.

Důvěřuji Ti Ježíši. Pricházejme k Eucharistii, v tom kousku chleba, v té bílé Hostii, to je On, Ježíš. Čeká na mě i na tebe.

Vizionářce Jeleně Panna Maria řekla: "Když jdeš do kostela, měla by ses už při odchodu z domu začít připravovat na mši a nikdy nesmíš odejít z kostela bez toho,abys Bohu nepoděkovala."

(Převzato z téhož svazku: Otevřete své srdce ...)

Převzato z http://modlitba.sk/, článek z 28. 2. 2017 naleznete zde.

Růženec - mocná zbraň