57. myšlenka z encykliky Redemptoris missio

Autor: Dana Tichá <danust(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Vydáno dne: 10. 11. 2017

Myšlenka sv. Jana Pavla II. z encykliky - REDEMPTORIS MISSIO
KAŽDÉ SPOLEČENSTVÍ, KTERÉ CHCE BÝT KŘESŤANSKÉ, MUSÍ BÝT SKUTEČNĚ ZALOŽENO A ŽÍT V KRISTU, V NASLOUCHÁNÍ BOŽÍMU SLOVU, V MODLITBĚ, KTERÁ MÁ SVŮJ STŘED V EUCHARISTII, VE SPOLEČENSTVÍ, KTERÉ JE JEDNO SRDCE A JEDNA MYSL, A VE VZÁJEMNÉM DĚLENÍ, ODPOVÍDAJÍCÍM POTŘEBÁM ČLENŮ.