53. myšlenka z encykliky Redemptoris missio

Autor: Dana Tichá <danust(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Vydáno dne: 06. 11. 2017

Myšlenka sv. Jana Pavla II. z encykliky - REDEMPTORIS MISSIO
OBRÁCENÍ KE KRISTU JE ÚZCE SPOJENO SE KŘTEM: TOTO SPOJENÍ NEVZNIKLO JENOM Z CÍRKEVNÍ PRAXE, ALE NA ZÁKLADĚ KRISTOVY VŮLE A JEHO MISIJNÍHO PŘÍKAZU UČINIT VŠECHNY NÁRODY JEHO UČEDNÍKY A POKŘTÍT JE .