34. myšlenka z encykliky Redemptoris missio

Autor: Dana Tichá <danust(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Vydáno dne: 18. 10. 2017

Myšlenka sv. Jana Pavla II. z encykliky - REDEMPTORIS MISSIO
DNES SE VYŽADUJE OD VŠECH KŘESŤANŮ, OD MÍSTNÍCH CÍRKVÍ A OD SVĚTOVÉ CÍRKVE TATÁŽ ODVAHA, KTERÁ VEDLA MISIONÁŘE V MINULOSTI, A TATÁŽ OCHOTA A POHOTOVOST SLYŠET HLAS DUCHA.