Tábor FATYMu Hluboké Mašůvky - Plavba Jitřního Poutníka

Autor: Lucka Růžičková <luruzic(at)seznam.cz>, Téma: Bylo, Vydáno dne: 17. 07. 2017

Tábor - Letopisy Narnie - Plavba Jitřního Poutníka V neděli 16. července 2017 se na farní zahradu v Hlubokých Mašůvkách opět vydalo několik dětí, které rodiče předem přihlásili na tábor Letopisy Narnie - Plavba Jitřního Poutníka. Dobrodružství začalo a vy můžete malinko nahlédnout...Po příjezdu všech dětí a jejich ubytování do jednotlivých chatiček jsme se přesunuli na zadní část zahrady. Je třeba využít vlastní představivosti a domyslet loď Jitřního Poutníka. K ní děti přišly spolu s Lucinkou, která vypraví celý příběh o dalším dobrodružství v Narnii. Některá vyprávění jsou tak živá, že je děti smí prožívat s nimi. To první rozhodující setkání mají za sebou. Na palubě Jitřního Poutníka na ně čekali už král Kaspián, Aslan, lord Drinian - kapitán lodi, kormidelník Rhins a myšák Rípčíp. Děti se rozhodly a všichni se po pasování králem Kaspiánem staly námořníky Jitřního Poutníka. Nyní je před nimi spousta dobrodružství při cestě hledání sedmi ztracených lordů. Proběhlo losování dětí do jednotlivých družinek. Jednotlivé skupinky si společně vymyslely název skupinky, pokřik a sbalili se na cestu. Večer se ještě hrála dlouho kapitánka a po večerní modlitbě nás všechny čekala první noc na Jitřním Poutníku. Doteď jsme se zatím poklidně plavili, dobrodružství čekáme v následujících dnech.