Výlet s dětmi, které pravidelně chodily do náboženství

Autor: Táňa Dohnalová <Howkie[zavináč]centrum[tečka]cz>, Téma: Bylo, Vydáno dne: 28. 06. 2017

V pondělí 29. 6. se uskutečnil školní výlet pro děti ze základních škol ve Vranově, Šumné a Štítarech, které v tomto školním roce pravidelně chodily do hodin náboženství. Zveme Vás k malému ohlédnutí.


Výlet byl odměnou za celoroční snažení dětí. V 7. 30 jsme se společně sešli s dětmi z vranovské základní školy, následně jsme vyzvedli děti ze Šumné a Štítar. Náš cíl byl domov sv. Anežky ve Velké Újezdu, kde také bydlí řeholní sestřičky, s malou zastávkou v Oslnovicích, kde jsme obdivovali nový a zároveň starý kostel, který tu byl převezen a znovu vybudován. Měli jsme také čest seznámit se s panem Voříškem, který krásný kostel v Oslnovicích pomáhal znovu postavit.
Cestou do Újezdu děti s překvapením zjistily, že se sestřičkám neříká paní jeptiško, ale sestřičko...
V Újezdu jsme již byli očekáváni. Nejprve jsme navštívili dva kněze otce Karla z Vratěnína a otce Františka (ne našeho otce Oefa), ten jel s námi, zazpívali jsme jim písničku, kterou jsme si nacvičili: "Víra, to je poklad můj." Podívali jsme se do kaple, kde se sestřičky pravidelně modlí a žasli jsme, že se do ní dá jít ze dvou stran. Venku jsme potkali paní Horňáčkovou, za kterou jsme také přijeli a zazpívali ji. V rychlosti jsme se přemístili na faru, kde jsme si opékali špekáčky. A konečně nastal slavnostní okamžik, kdy bylo dětem předáváno vysvědčení, kde byly ohodnocené za své snažení v hodinách náboženství a také pozvány do dalšího roku. Aby však na Pána Boha nezapomněli dostal každý tzv. "trénovací" kartičku s úkoly, které by se měl snažit během prázdnin plnit a to ne za odměnu, ale jen tak z lásky k Pánu Bohu.
Na závěr nás čekala pohádková cesta, kterou sestřičky mají na své zahradě. Nechybělo ani vyblbnutí u fontány. Výlet jsme ukončili sladkou tečkou.