4. POSTNÍ TÝDEN: Půst pokory

Autor: Roman Tomek <roman.tomek(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Zdroj: www.mojakomunita.sk, Vydáno dne: 23. 03. 2017

klimkin, CC0 Public Domain, pixabay.com "Láska se nevypíná, nevychloubá a není sobecká." Kor 13,4 Upřímná a skutečná láska je skromná, nenadutá, miluje a dělá dobro nezištně. Samozřejmě, každý z nás touží po uznání, pěkných slovech a přestože jsme jakkoli vyrovnaní a silní, kritika nás zamrzí.

Je to jaksi v nastavené touze po přijetí, porozumění a pochopení. Dnešní svět razí heslo: "pochvlal se sám, nikdo jiný to za tebe neudělá!", Ale Boží Slovo nám pravdivě říká: "Vlastní pýcha ponižuje člověka, ponížený duchem však dosahuje slávu." Př 29,23 Ježíš vysloveně řekl: "Ježíš odpověděl:" Pokud se oslavuji já sám, moje sláva nestojí za nic. Ale oslavuje mě můj Otec, o němž vy říkáte: »On je náš Bůh,«" Jan 8,54

Přestože kritiky je tak mnoho kolem nás, nemusíme se bát, že naše skutky a dobrá slova budou zcela nepovšimnuty, pokud se o nich nezmíníme sami. Písmo svaté nám slibuje, že "sláva, čest a pokoj čekají každého, kdo koná dobro." Řím 2,10 Na druhé straně potřebujeme dělat něco podstatného - chválit Boha a také dobrá díla jiných. Podporovat a povzbuzovat je. Představte si, že by za vámi přišla kolegyně a pochválila by Vaši práci před jinými :) nebo by Vám přišel dopis, mail, či SMS s poděkováním za něco dobrého, co jste udělali a také byste možná našli Vaši dobrou práci prezentovanou na sociálních sítích, na poradě a pod. To přesně potřebujeme dělat - nezapomínat na Boha, děkovat Mu i před jinými a tím Ho chválit. Zároveň zkusme povzbuzovat a podporovat v dobrém lidi kolem sebe. Mnozí lidé mají pochybnosti o úžasných dobrých dílech, které dělají jen kvůli tomu, že je nikdo nepovzbudí a nepotvrdí v správnosti a důležitosti toho, co dělají.

Tento týden můžeme pracovat na své skromnosti a pokoře a schopnosti chválit Boha a druhé. Každý den se můžeme pomodlit modlitbu k Duchu Svatému o pomoc v růstu v pokoře.

Modlitba k Duchu Svatému za růst v pokoře

  Drahý Duchu Svatý, přicházím k Tobě a dávám Ti své srdce. Odmítám všechnu pýchu a nadutost a toužím po čistém, pokorném srdci. Prosím tě, pomoz mi slavit Tebe svým životem. Odpouštím těm, kteří mě kritizovali a zranili mě. Uzdrav mé srdce a pomoz mi, abych já takto nezranil / a druhé. Toužím být schopným / nou povzbuzovat ostatní, pochválit a podpořit v dobrém. Pomoz mi, abych tak dělal / a slovem i skutkem. Amen  

Praktická aplikace:


Slovy: nestydět se mluvit o Boží pomoci a požehnání v našich konkrétních situacích, povzbudit, pochválit oblečení, práci, jídlo, službu, poděkovat, zdržet se zbytečné kritiky.  

Skutky: napsat povzbuzující e-mail, dopis, sms, sdílet dobrá díla jiných na soc. sítích, podporit finančně dobré projekty, poděkovat květinami, čokoládou, odprosit za neustálou kritiku ...

Napsala Anna Lojeková, 20.3.2017  

Převzato z www.mojakomunita.sk, článek naleznete zde.

Také vyšlo:

1. POSTNÍ TÝDEN:
Půst trpělivosti


2. POSTNÍ TÝDEN:
Půst dobrotivosti


3. POSTNÍ TÝDEN:
Půst přejícnosti a boj proti závisti


4. POSTNÍ TÝDEN:
Půst pokory


5. POSTNÍ TÝDEN:
Půst dobrých myšlenek


SVATÝ TÝDEN:
Půst dobrých myšlenek


Pezibear,  CC0 Public Domain, pixabay.com