Růženec za závislé ke stáhnutí 3 - slavný růženec

Autor: Roman Tomek <roman.tomek(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Zdroj: www.komunita-cenacolo.cz, Vydáno dne: 28. 01. 2017

Cenacolo Přinášíme rozjímání slavného růžence za závislé ze stránek přátel komunity Cenacolo - společenství, které se pravidelně modlí i za vznik takové komunity v naší republice.

SLAVNÝ RŮŽENEC


Ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého, Amen
Věřím v Boha… Otče náš… Zdrávas Maria…


… který nám uspořádává myšlenky
… který řídí naše slova
… který řídí naše skutkySláva Otci i Synu i Duchu Svatému…
Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy…

Cenacolo


1. tajemství
– Ježíš zvítězil nad smrtí a vstal z mrtvých


Vystrašené a uplakané ženy u hrobu Ježíš pozdravil: „Nebojte se! Jsem to já. Pokoj vám!“ Radost se vrátila do jejich srdcí. Vzkříšený Pane, pozdrav svým pokojem všechny, kteří dnes začínají svůj den nepokojem a tak se stávají možnými obětmi drog, alkoholu a jiných závislostí.
Prosíme za všechny, kteří se rozhodli změnit svůj život a projít ze tmy do světla. Ježíši, řekni jejich srdcím, ať se nebojí, protože Ty žiješ

Otče náš… 10x Zdrávas Maria… , který z mrtvých vstal…
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému…
Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy…

Cenacolo


2. tajemství
– Ježíš vystupuje na nebesa, sedí po pravici Všemohoucího Otce


Požehnal jsi všem, kteří se sešli na vrchu, odkud jsi vystoupil na nebesa. Pane, požehnej dnes všechnu mládež a ochraňuj ji od každého zla a hříchu, zvláště od závislostí, aby vždy zůstala svobodná a mohla důstojně prožít svůj život.
Požehnej rodičům, aby byli pro svoje děti příkladem dobra, moudrosti a lásky a nejen těmi, co zabezpečují materiální hodnoty pro rodinu.

Otče náš… 10x Zdrávas Maria…, který na nebe vstoupil…

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému…
Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy…Cenacolo


3. tajemství
– Duch Svatý sestupuje na Marii a apoštoly


Děkujeme Ti Ježíši za všechny dary Ducha Svatého. Prosíme Tě za Církev, za rodiny, za státní moc, aby silou Tvého ducha udělali vše, aby zabránili každému nebezpečí drogy a tím chránili mládež.
Vzbuď svým Svatým duchem velkomyslná srdce, aby se statečně projevily a pomohly všem, kteří již jsou obětmi drog, alkoholu a těm, kterým hrozí nebezpečí, že jim propadnou.

Otče náš… 10x Zdrávas Maria…, který Ducha Svatého seslal…

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému…
Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy…


Cenacolo


4. tajemství – Maria je vzatá do nebe s duší i tělem

Nebeský Otče, Marii jsi ochránil od každého zla a hříchu, protože vždy spolupracovala s Tvojí svatou vůlí. Na její přímluvu pomoz všem, kteří nejsou závislí, ale opustili Boha, lidi i sebe samé a jsou zotročeni lží, násilím, penězi a mocí.
Nanebevzatá Matko, buď jim orodovnicí, útěchou a novou nadějí, ať najdou svou důstojnost a životní cestu.

Otče náš… 10x Zdrávas Maria…, který Tě, Panno, do nebe vzal…

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému…
Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy…

Cenacolo


5. tajemství
– Maria je korunovaná královnou nebe i země


Otče, děkujeme Ti za naději věčného života. Ať se naše královna stane pomocí pro nás všechny, abychom jednou všichni přišli k Tobě a ve Tvé věčné slávě prožívali lásku a pokoj.
Ježíši, otevři nám srdce, abychom uměli přijmout Marii jako svoji pravou Matku, která nás chce utěšit, obejmout a povzbudit.

Otče náš… 10x Zdrávas Maria…, který Tě v nebi korunoval…
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému…
Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy…

Zdrávas Královno, matko milosrdenství…

Modleme se: Bože, Tvůj jednorozený Syn…

Ježíši, Maria, děkujeme Vám, že jsme mohli tento čas růžence strávit s Vámi. Ať se přes rozjímání o Vašem životě staneme podobnějšími Vám skrze Ducha Svatého, který žije a kraluje po všechny věky věků.
AmenPřevzato z http://www.komunita-cenacolo.cz/modlitby/, růženec v pdf stáhnete zde.

aschenputtel, CC0 Public Domain, pixabay.comRůženec za závislé


Růženec za závislé ke stáhnutí 1
- radostný růženec


Růženec za závislé ke stáhnutí 2
- bolestný růženec


Růženec za závislé ke stáhnutí 3
- slavný růženec


Růženec za závislé ke stáhnutí 4
- růženec světla


Křížová cesta
- za závislé, jejich rodiny, přátele a ty,
kteří jim pomáhají uzdravit se
Modlitba, Nemo, CC0 1.0, http://pixabay.com