TV LUX: Akatist k Presvätej Bohorodičke

Autor: Roman Tomek <roman.tomek(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Zdroj: TV LUX, Vydáno dne: 06. 01. 2017

Morkin, CC0 Public Domain, pixabay.com Záznam Akatistu k Přesvaté Bohorodičce z Národní pouti k Sedmibolestné Panně Marii v Šaštíně. Akafist vede vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparchiální biskup.

Od ledna 2017 bude TV LUX každou sobotu ve 14:00 h vysílat akafist, oslavný chvalozpěv, který vznikl v Byzanci.

Strukturou i obsahem ho lze přirovnat k modlitbě posvátného růžence, ve kterém rozjímáme nad tajemstvími spásy.

(http://www.tvlux.sk/content/slide/201)

TV LUX


Program TV Lux zde.


zde spustíte
živé vysílání TV Lux


Akatist požehnania rodín
- pobožnost před ikonou Svaté rodiny

naleznete na tomto odkazu:
http://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=akatist-pozehnania-rodin.....

http://www.zachej.sk/