Nové heslo

Autor: Lucka Růžičková <luruzic(at)seznam.cz>, Téma: Hesla, Vydáno dne: 25. 12. 2016

betlém Nové heslo je platné od večera Slavnosti Narození Páně (25. 12. 2016):

Bůh tak lidi miloval,
že na sebe tělo vzal.