Interview s kardinálem Burkem: Islám je velmi vážné nebezpečí

Autor: Roman Tomek <roman.tomek(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Zdroj: www.lifenews.sk, Vydáno dne: 16. 12. 2016

Kard. R. Burke, foto z res claritatis Islám chce dobýt svět, černé vlajky namířené na Řím, imigrace rozvracející většinovou populaci, křesťané pod palbou dokonce i na Západě, žádná alternativa tradičním rodinám, a konverze Vladimira Putina, to jsou některé z hlavních myšlenek exkluzivního rozhovoru s kardinálem Raymondem Leo Burkem v Journal ( viz video na pewsitter.com).

Patron suverénního vojenského Maltézského řádu a člen Kongregace pro svatořečení kardinál z Wisconsinu, narozený v roce 1948, drží zástavu tradiční Církve. Nikdy ani slovo nevyslovil proti papeži Františkovi, ale v průběhu rozhovoru opouští opakovaný refrén politické korektnosti, a dobrým útokem začíná obranu tradiční rodiny.

Jsou křesťané v roce 2016 stále pronásledováni?

"V některých částech světa jsou pronásledováni a dokonce vyhánění z vlastních domovů. Děje se to v zemích historického významu z náboženského hlediska, jako Irák, kam přišel Abraham, do Babylonie. A dokonce i v zemích prvního světa, např. V mé (USA , poznámka autora), je pokus upřít křesťanům právo následovat své svědomí; bránit se potratům, sterilizaci či ostatním lékařským praktikám, které přinášejí smrt (eutanazie, poznámka autorka). Takže tento problém se netýká pouze Blízkého východu, ale vyskytuje i se na Západě."

Samotná Evropská unie, jménem politické korektnosti, často zavírá oči před hrozbami, kterým čelí křesťané. Co si o tom myslíte?

"Je jasné, že muslimové mají konečný cíl dobýt a vládnout nad světem. Islám, přes šária, jejich právo, bude vládnout světu a umožní násilí proti bezvěrcům, jakými jsou křesťané. Ale my těžko poznáváme realitu a nebráníme křesťanskou víru."

Říkáte, že před tím zavíráme oči?

"Ano, a myslím si, že je pro to mnoho důvodů. Mnozí lidé nechápou, co je skutečný islám. Vytvářejí tato hesla: všichni věříme ve stejného Boha, takže jsme všichni spojeni láskou apod. To není pravda. Dalším důvodem je, že křesťané přehlížejí základní pravdu: je zde pouze jeden Spasitel světa, Ježíš Kristus. Nemůžeme lidí konvertovat, nutit je ke křesťanství, ale pokud věříme v Krista, tak je naší povinností vyznávat víru. Já si myslím, že toto svědectví víry není velmi silné, dokonce ani v zemích, které se nazývají křesťanské, jako např. evropské národy."

Právě jste napsal knihu "Naděje pro svět: Sjednotit všechny věci v Kristu", která také mluví o islámu.

"Islám je hrozba v tom smyslu, že pravý muslimský Alláh musí vládnout světu. Ježíš v evangeliu řekl, "dejte císaři, co je císařovo". Na druhou stranu, islámské náboženství, které je založeno na Koránu, si klade za cíl vládnout ve všech zemích, kde žijí muslimové. Pokud jsou menšinou, tak nemohou na tom trvat, ale když se stanou většinou, tak musí aplikovat šaríu. Dnes jsou zde enklávy, celé čtvrti v Evropě, kde prakticky vládne muslimský režim." (Maďarsko již vydalo pro své občany cestující do Švédska seznam míst, kam je nebezpečné chodit z tohoto důvodu - pozn. Editora)

Odkazujete na Molenbeek, Banlieue, čtvrti v Anglii a v severských zemích, vesnice v Bosně. Jsou toto příklady neúspěšných pokusů integrace?

'Je to selhání, protože jsou to státy ve státě. Problém je, že muslimové sahají k expanzi. Celé dějiny islámské přítomnosti v Evropě, jsou pokusem ji dobýt. Pouze nedávno jsme slavili 8. září, vítězství Maltézských rytířů po tříměsíčním obléhání muslimy v roce 1565. Malta by byla odrazovým můstkem do Evropy." (Válka o Maltu - další málo známá historie křesťanské obrany Evropy - pozn. Editora)

Na hradbách Syrty, bývalé bašty ISIS v Libyi, byly mnohé nápisy o Islámském státě, týkající se dobytí Říma.

"Je to skutečné nebezpečí. Islám se realizuje v dobývání. A co je nejdůležitějším cílem v konfrontací s křesťany? Řím."

Hrozí křesťanům v Sýrii a Iráku zánik?

"Určitě. Je tu plán je vymýtit. Tzv. křesťanské země trvají na rovnosti práv pro všechna náboženství, ale v některých muslimských zemích dokonce nelze ani postavit kostel či vyznávat víru na veřejnosti."

Musíme zasáhnout proti Islámskému státu vojensky?

"Musíme ho zastavit správnými prostředky, které máme k dispozici. Jsou to kriminálníci nejhoršího druhu."

Naše noviny právě spustily kampaň, s podporou čtenářů, která informuje o současné tragédii křesťanů. Co si o tom myslíte?

'Já oceňuji, co dělají noviny při zveřejňování pronásledování křesťanů. Skutečná služba médií netkví v opakování oblíbených věcí, ale mělo by jí jít o hledání pravdy či faktů. V USA lidé většinou neslyší jiný názor z davu."

Je imigrace zdrojem nebezpečí?

"Už jsem několikrát slyšel islamisty vysvětlovat: Co se nám v minulosti nepodařilo se zbraněmi, děláme dnes s porodností a imigrací. Populace se mění. Pokud to bude pokračovat, tak v zemích jako je Itálie bude většina muslimská." '

Pokud by tomu tak bylo, nejsme příliš slabí?

"Všechno se to děje přes západní korupci. Je zde dostatečné množství rodin. My nečinně akceptujeme praktiky, které jsou v rozporu s přirozeným právem, jako např. potraty či tzv. manželství mezi osobami stejného pohlaví. Je to důkaz, že nejsme silní ve víře, a jsme snadnou kořistí pro dobývání."

Vy jste Američan. Je Vladimír Putin, ruský prezident, bývalý důstojník KGB, hrozbou nebo posledním obráncem tradičních hodnot?

'Jsem velmi spokojený s jeho obranou života a rodiny, tak jako Bůh začal stvoření s mužem a ženou. Nemůžeme popřít, že osoba jako Putin může konvertovat. Je možné, že nyní chápe to, co nevěděl před 30 lety (když byl v KGB, poznámka autora)."

(Originální článek vyšel na IL GIORNALE)

Zdroj: http://pewsitter.com, 5. 10. 2016

Převzato z www.lifenews.sk, článek ze 16. 12. 2016 naleznete zde.

Podobný článek o rozhovoru s kardinálem Burkem:

Kardinál Burke:
nejsme silní ve víře a proto jsme snadnou kořistí dobytí (islámem)


http://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=kardinal-burke-nejsme-silni-ve-vire-a-proto-jsme-snadnou-koristi-dobyti-islamem&cisloclanku=2016120071


geralt, CC0 Public Domain, pixabay.com