Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Zdroj: www.lifenews.sk, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Duch Svatý Církev má zcela jasno v tom, že "Milosrdenství Boží nemá hranic" (KKC 1864). Ježíš Kristus zemřel za hříchy každého z nás. Odpuštění a nový život může tedy získat kdokoliv, kdo se za své hříchy kaje a následuje Krista.
Tak proč Ježíš v evangeliu říká, že "kdo by se však rouhal Duchu Svatému, tomu se neodpustí navěky, ale je vinen věčným hříchem" (Mk 3, 29)?

Ukaz("text"); ?>