Pouť ve Vratěníně

Autor: Jana Jičínská <janka.vrat[zavináč]centrum[tečka]cz>, Téma: Foto, Vydáno dne: 28. 07. 2016

7.12.2014 Slavnostní mší svatou jsme oslavili ve Vratěníně svátek svatého Jakuba, apoštola.

Byl spolu s bratrem Janem synem Zebedeovým . Jejich matkou byla Salome.
Oba byli rybáři, avšak Pán Ježíš je povolává za své učedníky.

Jakub jako první z apoštolů umírá mučednickou smrtí – byl popraven mečem.

V 9.století byl v Santiagu de Compostella ve Španělsku objeven jeho hrob.
Kostel postavený na tomto místě se stal jedním z největších světových poutních míst.

Svatý Jakube, přimlouvej se za nás.


Vratěnín

Vratěnín

Vratěnín

Vratěnín

Vratěnín

Vratěnín


Poděkování patří zpěvákům z Jevišovic, kteří obohatili krásnými písněmi tuto slavnostní bohoslužbu.