Pozvání na Noc kostelů - Hostěradice a Vémyslice

Autor: Roman Tomek <roman.tomek(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Vydáno dne: 08. 06. 2016

www.nockostelu.cz

kostely Moravskokrumlovského děkanátu:

Hostěradice - Kostel sv. Kunhuty
Vémyslice - Kostel narození Panny Marie: přednáška: Duchovní tvář KARLA IV.

HOSTĚRADICE
Kostel sv. Kunhuty


17:00 Vyzvánění zvonů
17:05 Zahájení Noci kostelů, pozdrav faráře
17:10 Vystoupení farního sboru - velikonoční písně
17:30 Vystoupení žáků ZŠ Skalice
18:00 Vystoupení žáků ZŠ Hostěradice
18:30 Komentovaná prohlídka kostela
19:00 Možnost návštěvy farní zahrady s opevněním
19:30 Varhanní koncert
20:00 Komentovaná prohlídka varhan
20:30 Komentovaná prohlídka kostela
21:00 Možnost návštěvy farní zahrady s opevněním
21:30 Ukončení Noci kostelů

19:00 Výstava dětských kreseb
19:00 Individuální prohlídka prostor kostela

Po celou dobu možnost rozhovoru s knězem

Hostěradice, foto: RT


VÉMYSLICE
Kostel narození Panny Marie


17.45h.
Vítáme Vás u nás
zvonové pozvání na Noc kostelů 2016

18.00h.
Mše svatá v roce milosrdenství
modlíme se a prosíme za nás a naše předky

19.00h.
Duchovní tvář KARLA IV.
mám odhalí Mgr. Petr Eckl v zajímavé přednášce

20.00h.
Nejkrásnější AVE MARIA
varhanní skladby se zpěvy věnované Panně Marii

Chvíle v tichu
krátká večerní modlitba

Požehnej nám, Pane požehnání do dalších dní

Naše fara opět žije
prohlídka místní opravované fary

@@@


Dále jste srdečně zváni na:


* fotografické střípky z dění v naší farnosti
* Co víš o KARLU IV. malý soukromý kvíz
* individuální nebo společná (dle zájmu) prohlídka kostela
* setkání s lidmi i Boží blízkost
* neopakovatelné setkání s našimi knězi, ochotnými k rozhovoru i udílení svátostí.

Program pro děti:

TVOŘIVÁ DÍLNIČKA


Kostel Narození Panny Marie (Vémyslice), foto: Ph-435, CC BY-SA 3.0