SaVIO – Kořeny a zdroje českého antiklerikalismu

Autor: Bohumila Hubáčková <hubackova.bo(at)seznam.cz>, Téma: Mimo oblast FATYMu, Vydáno dne: 08. 01. 2016

Přednáška doc. PhDr. Stanislava Balíka představí jeden z nejzajímavějších fenoménů charakterizujících naši společnost od 19. století do současnosti – antiklerikalismus. Pokusí se objasnit jeho kořeny, představí vývoj a nárůst jeho vlivu v české a moravské společnosti. Pohled zpět nám pomůže pochopit současnost. Jste na ni zváni 12. 1. v 19 h. Kde: klub VeSPOD

Více najdete na salesko.cz