Milosrdenství v Písmu svatém 5

Autor: Dana Tichá <danust(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Vydáno dne: 05. 01. 2016

Co říká o milosrdenství Starý Zákon v knize Genesis?

...a řekl: „Požehnán buď Hospodin, Bůh mého pána Abrahama, že od mého pána neodňal své milosrdenství a svou věrnost. Dovedl mě až do domu bratří mého pána.“ (Genesis 24.27)
Když se velbloudi napili, vzal muž zlatý nosní kroužek o váze půl šekelu a dva náramky pro ni o váze deseti šekelů zlata. Řekl: "Pověz mi prosím, čí jsi dcera? Bylo by pro nás v domě tvého otce místo k přenocování?" Odvětila mu: "Jsem dcera Betúela, syna Milky, kterého porodila Náchorovi." A dodala: "Slámy i obroku máme dost, i místo k přenocování." Tu padl muž na kolena, klaněl se Hospodinu a řekl: „Požehnán buď Hospodin, Bůh mého pána Abrahama, že od mého pána neodňal své milosrdenství a svou věrnost. Dovedl mě až do domu bratří mého pána.“ Dívka odběhla a oznámila rodině své matky, co a jak se stalo. Rebeka měla bratra jménem Lábana. Lában běžel ven k tomu muži u pramene.