Poselství Panny Marie, Královny míru, 2. ledna 2016

Autor: Roman Tomek <roman.tomek(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Zdroj: www.medzugorje-dve-srdce + http://svetlomariino.com/sk, Vydáno dne: 03. 01. 2016


... slova mého Syna a jeho láska jsou jediným světlem a nadějí ve tmě současné doby. ...

"Drahé děti, jako matka jsem šťastná, že jsem mezi vámi, protože k vám chci znovu mluvit o slovech mého Syna a o jeho lásce. Mám naději, že mě přijmete srdcem, protože slova mého Syna a jeho láska jsou jediným světlem a nadějí ve tmě současné doby. To je jediná pravda a vy, kteří ji přijmete a budete žít, budete mít čisté a pokorné srdce. Můj Syn miluje ty, kteří jsou čistí a pokorní.

Čisté a pokorné srdce oživují slova mého Syna, žijí je, šíří a umožňují, aby je všichni slyšeli. Slova mého Syna vracejí život těm, kteří ho poslouchají. Slova mého Syna vracejí lásku a naději. Proto, apoštolové moji milí, děti moje, žijte slova mého Syna. Milujte se jako vás on miloval. Milujte se v jeho jménu, na jeho památku​​.

Církev se rozvíjí a roste díky těm, kteří poslouchají slova mého Syna; díky těm, kteří milují; díky těm, kteří trpí v tichosti a naději konečného vykoupení. Proto, moje dítka, ať slova mého Syna a jeho láska budou prvními a posledními myšlenkami vašeho dne.

Děkuji vám."


Skrze vizionářku Mirjanu Dragičevičovou-Soldovou

Zde si můžete stáhnout poselství do PC


„Drahé deti, ako matka som šťastná, že som medzi vami, pretože vám chcem znovu hovoriť o slovách môjho Syna a o jeho láske. Mám nádej, že ma prijmete srdcom, pretože slová môjho Syna a jeho láska sú jediným svetlom a nádejou v tme súčasnej doby.To je jediná pravda a vy, ktorí ju prijmete a budete žiť, budete mať čisté a pokorné srdcia. Môj Syn miluje tých, ktorí sú čistí a pokorní.

Čisté a pokorné srdcia oživujú slová môjho Syna, žijú ich, šíria a umožňujú, aby ich všetci počuli. Slová môjho Syna vracajú život tým, ktorí ho počúvajú. Slová môjho Syna vracajú lásku a nádej. Preto, apoštoli moji milí, deti moje, žite slová môjho Syna. Milujte sa ako vás on miloval. Milujte sa v jeho mene, pamätajúc na neho. Cirkev sa rozvíja a rastie vďaka tým, ktorí počúvajú slová môjho Syna; vďaka tým, ktorí milujú; vďaka tým, ktorí trpia v tichosti a nádeji konečného vykúpenia. Preto, moje milé deti, nech slová môjho Syna a jeho láska budú prvými a poslednými myšlienkami vášho dňa. Ďakujem vám.“

http://www.medzugorje-dve-srdce-monika-stampfelova.cz/news/poselstvi-pro-mirjanu3/

http://svetlomariino.com/sk/archives/posolstvo-panny-marie-kralovnej-pokoja-2-01-2016-vizionarke-mirjane/

Bible, foto: RT


www.medzugorje-dve-srdce-monika-stampfelova.cz/

http://svetlomariino.com/sk/

Medžugorje