Vánoční zpravodaj pro farnost Jeníkov 2015

Autor: Irena Brožová <brozova.irena(at)seznam.cz>, Téma: Zpravodaj, Vydáno dne: 17. 12. 2015

Přináší různé články i informace o tom, na co se můžeme ve farnosti společně těšit.

Zpravodaj v PDF ke stažení zde! Download...

Začal Svatý rok milosrdenství!

V Jeníkově bude sloužena vánoční mše svatá ve farním kostele v pondělí 28. 12. 2015 ve 14:45 hod. Po mši svaté asi v15:30 hod. bude setkání u betléma, který je před farou v Jeníkově. Krátké vystoupení tam budou mít i děti z mateřské školky Jeníkov a také zde zazpívají děti, které chodí na faru. Společně si také zazpíváme některé vánoční koledy. Srdečně vás zveme. Po skončení bude na faře setkání nad Písmem svatým asi v 16:15 hod.

Od soboty 19. 12. bude možné si přijít na faru v Jeníkově pro betlémské světlo.

V době od soboty 19. 12. do pondělí 21. 12. budeme také betlémské světlo roznášet do jednotlivých domácností v Jeníkově a dá-li Pán, pak také letos nově v Oldřichově.

Od 22. 12. 2015 do 9. 1. 2016 bude v Jeníkově před farou postavený betlém, který bude volně přístupný po celý den a ve večerních hodinách bude i osvětlený.