Vánoční zpravodaj FATYMu 2015

Autor: Irena Brožová <brozova.irena(at)seznam.cz>, Téma: Zpravodaj, Vydáno dne: 17. 12. 2015

,,Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný." Jan 3,16
Téma: Svatý rok milosrdenství
Zpravodaj v PDF ke stažení zde! Download...

Při křtech, mších, svatbách,
zpovědích i pohřbech setkání
s Božím milosrdenstvím skrze Církev...

... Vám přejí vaši kněží P. Marek, P. Milan, P. Nik, P. Stanislav, P. Karel, P. Jiří, P. Jindřich, P. Pavel, P. Marek a jáhnové František a Daniel