Medžugorje: Poselství Královny míru 2. 11. 2015 (+ video)

Autor: Roman Tomek <roman.tomek(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Zdroj: http://svetlomariino.com/sk/ + www.medzugorje-dve-srdce-moni, Vydáno dne: 03. 11. 2015

Medžugorje, foto: MW Přeji si, abyste měly pevnou víru, vycházející z lásky...., modlete se, abyste mohly co nejvíce milovat a konat skutky lásky. Protože sama víra bez lásky a skutků lásky, není to, co od vás žádám. Děti moje, to je zdání víry. ... Můj Syn žádá víru a skutky, lásku a dobrotu. ... neztrácejte naději, neztrácejte sílu ..., všechno to pozemské, co mnohé moje děti kladou, bohužel, na první místo, pomine, a jenom láska a skutky lásky zůstanou

Video ze zjevení
2. 11. 2015

zde:

https://www.youtube.com/watch?v=g5fbmY4BDUgPoselství Panny Marie
prostřednictvím vizionářky
Mirjany Soldo,
z 2. listopadu 2015


Drahé děti,
znovu k vám chci mluvit o lásce. Shromáždila jsem vás kolem sebe ve jménu svého Syna podle jeho vůle.

Přeji si, abyste měly pevnou víru, vycházející z lásky. Protože ty moje děti, které rozumějí lásce mého Syna a následují ji, žijí v lásce a naději. Poznaly lásku Boží.

Proto se, děti moje, modlete, modlete, abyste mohly co nejvíce milovat a konat skutky lásky. Protože sama víra bez lásky a skutků lásky, není to, co od vás žádám. Děti moje, to je zdání víry. To je jen vychloubání se. Můj Syn žádá víru a skutky, lásku a dobrotu.

Já se modlím, a stejně prosím i vás, abyste se modlily a žily lásku, protože si přeji, aby můj Syn, až se bude dívat na srdce všech mých dětí, může v nich vidět lásku a dobrotu, a ne nenávist a lhostejnost. Děti moje, apoštolové mojí lásky, neztrácejte naději, neztrácejte sílu. Vy to můžete. Já vám dodávám odvahu a žehnám vám.

Protože všechno to pozemské, co mnohé moje děti kladou, bohužel, na první místo, pomine, a jenom láska a skutky lásky zůstanou a otevřou bránu Království Nebeského. V té bráně vás já budu čekat. V té bráně chci uvítat a obejmout všechny svoje děti.

Děkuji vám!


Převzato z http://www.medzugorje-dve-srdce-monika-stampfelova.cz/,
poselství naleznete zde.

ve slovenštině ...

„Drahé deti,
znovu vám chcem hovoriť o láske. Zhromaždila som vás okolo seba v mene môjho Syna podľa jeho vôle.

Želám si, aby ste mali pevnú vieru prameniacu z lásky. Pretože tie moje deti, ktoré rozumejú láske môjho Syna a nasledujú ju, žijú v láske a nádeji. Spoznali Božiu lásku.

Preto deti moje, modlite sa, modlite sa, aby ste mohli čoraz viac milovať a konať skutky lásky. Pretože samotná viera bez lásky a skutkov lásky nie je to, čo od vás žiadam. Deti moje, to je iba zdanie viery. To je vychvaľovanie seba. Môj Syn žiada vieru a skutky, lásku i dobrotu.

Modlím sa a prosím aj vás, aby ste sa modlili a žili lásku, pretože si želám, aby môj Syn, keď bude hľadieť na srdcia všetkých mojich detí, mohol vidieť lásku a dobrotu, a nie nenávisť a ľahostajnosť. Deti moje, apoštoli mojej lásky, nestrácajte nádej, nestrácajte silu. Vy to dokážete. Povzbudzujem a žehnám vás.

Pretože všetko toto pozemské, ktoré mnohé moje deti , žiaľ, dávajú na prvé miesto, pominie a ostane iba láska i skutky lásky, ktoré otvoria bránu nebeského kráľovstva. Pri tej bráne vás budem čakať. Pri tej bráne chcem privítať a objať všetky svoje deti.
Ďakujem vám!“

Zde si můžete stáhnout poselství do svého PC - verze pro tisk (sk)Převzato z http://svetlomariino.com/sk/,
poselství naleznete zde.

Medžugorje, foto: L. Saitlová