Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války -2

Autor: Dana Tichá <danust(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Vydáno dne: 02. 11. 2015

Matičko Kristova, klíčnice nebe, za duše v očistci prosíme tebe. Nebeskou přímluvou otevř jim bránu, ony už touží tak po Kristu Pánu.
Josef Bartoník. Jezuita, superior na Svatém Hostýně. Pater Bartoník byl spolu s Paterem Baarem vězněn v Uherském Hradišti a ve Zlíně. Pater Bartoník byl nakonec zvláštním soudem osvobozen. Po válce pronásledován komunisty.

Vojtěch Bartoš. Jezuita v Praze u svatého Ignáce. Dne 24. června 1944 si pro něj v rámci zátahu na řád přišlo gestapo. Po soudu na Pankráci byl převezen do Terezína. V roce 1945 se do Prahy vrátil. Po válce pronásledován komunisty.

Gilbert Jan Bednář. Kněz premonstrát z Nové Říše. Příčinou jeho zatčení byla konfiskace kláštera, která následovala po udání od premonstrátského novice Františka Kříže. Na konci války byl Gilbert Bednář osvobozen z Dachau.

Josef Beneš. V době zatčení profesorem náboženství na reálném gymnáziu v Jičíně. Příčina zatčení zněla: Zpracovává široké masy lidu kázáním a tiskem proti Říši a je i jinak proti Říši činný. Na konci války byl osvobozen z Dachau.

Mons. doktor Josef Beran. V době zatčení univerzitním profesorem a rektorem pražského kněžského semináře. Příčina zatčení zněla: Nebezpečí, že se stýkal s kruhy šovinistickými a Říši nepřátelskými. Na konci války byl osvobozen z Dachau. Kardinál Beran byl od roku 1946 arcibiskupem pražským a později se stal vězněm komunistického režimu.

Maxmilian Beran. Katecheta v Praze 7. Z Dachau poslán na smrt transportem invalidů 12. října 1942.

Franz Bergmann. Kněz německé národnosti. Rektor redemptoristického kláštera v Plané u Mariánských Lázní. Byl zatčen 16. prosince 1941 po domovní prohlídce kláštera. Příčinou zatčení bylo štvaní proti Hitlerově národně-socialistické straně. Dne 26. dubna 1945 nastoupil z Dachau evakuační transport – pochod smrti. Osvobozen Američany 3. května 1945 v německém Bad Tölzu.

Georg Bernard, karlovarský redemptorista (nebo křížovník s červenou hvězdou). Byl dva roky vězněn.

Karel Bernardt. Vězněn v roce 1943, utekl při práci ve vězení.

Josef Bilík. Jezuita-bohoslovec v Praze. Dne 24. června 1944 si pro něj v rámci zátahu na řád přišlo gestapo.ODPOČINUTÍ VĚČNÉ DEJ JIM A VŠEM ZEMŘELÍM, PANE, - A SVĚTLO VĚČNÉ AŤ JIM SVÍTÍ.
AŤ ODPOČINOU V POKOJI. AMEN