Video: Královna pomoci, Dechtice, 8. března 2015: Vítězství je v kříži

Autor: Roman Tomek <roman.tomek(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Zdroj: www.avemaria.sk, Vydáno dne: 12. 03. 2015

Dechtice, foto z www.magnificat.sk
Kříž je pro nás vítězství a Panna Maria nás povzbuzuje k tomu, abychom měli vždy Srdce plné lásky, aby nám naše srdce neotrávila nenávist.

Video:

TV-MIS.cz

DECHTICE
8. 3. 2015
Zjevení Královny pomociMartin Gavenda: Když Matka Boží přišla mezi nás, přišla s otevřenou náručí a všechny nás srdečně pozdravila. Já jsem se na začátku s ní modlil Otče náš a Sláva Otci za dar živé víry pro všechny národy a já jsem jí daroval nás všechny, celou rodinu Královny pomoci, všechny nemocné, všechny ty, co se duchovně spojujeme a prožíval jsem lásku Panny Marie, ona řekla, že jak nás přijala pod křížem, tak každého z nás znovu vine ke svému Srdci.

Panna Maria děkuje všem za všechnu lásku těch, kteří sem přišli a povzbuzuje nás k tomu, abychom se každý jeden den rozhodovali pro lásku, pro skutečné obrácení našeho srdce.

Panna Maria říká, že pokud se setkáme s křížem a s bolestí, abychom otevřeli dokořán své srdce a přijali každý jeden kříž a darovali ho Ježíšovi. Aby nám uzdravil každou bolest.

Kříž je pro nás vítězství a Panna Maria nás povzbuzuje k tomu, abychom měli vždy Srdce plné lásky, aby nám naše srdce neotrávila nenávist.

Povzbuzuje nás k tomu, abychom se vždy stavěli na stranu pravdy, abychom vždy zůstali při Ježíši, který je pravdou a nebáli se kráčet s nim.

Panna Maria nám vysvětlovala, jestli si opravdu uvědomujeme, že a proč nás zve právě pod kříž, na toto místo, v dnešní době máme žít s Ježíšem a hlavně, abychom přijímali kříž s láskou a pak ho dávali Ježíšovi, aby ho proměnil ve vítězství.

Panna Maria říká, že je s námi proto, aby nás převedla přes tuto těžkou dobu, ale máme si opravdu uvědomit, že Ježíš je vítězem a když budeme při něm, při Ježíši, tak opravdu zvítězíme,

aby naše srdce byly pevné v lásce, a i pro toto se musíme rozhodnout každý jeden den.

Panna Maria nás požehnala.

Obraťme se k Bohu

Jozef Macháč, (Rajec - Jestřebí okr. Blansko):


"O této pouti k Panně Marii jsem se dozvěděl ve farnosti. Panně Marii děkuji za své obrácení a důvěrněji poznání Pána Ježíše. Byl jsem věřící, ale takové hluboké probuzení nastalo v roce 2013 skrze modlitby a prosby u Panny Marie, proto mi tato úcta zůstala v srdci.
Mým úmyslem je vyprosit tuto víru i pro naši rodinu a také najít si věřící dívku, abychom s Boží láskou mohli kráčet životem."

Ďurajová Ľubica, (Prievidza):


"Na toto milostivé místo, kde se zjevuje Panna Maria, chodím pravidelně už čtyři roky, prociťuji toto místo jako pravé zjevení. Dostává se mi tu požehnání, povzbuzení ve víře a také k řešení mých problémů a starostí. Vyprošuji milosti pro mou rodinu, okolí, pro mladé. Vidím na mladých, že se vzdalují od Boží lásky a myslím si, že to přinesla i tato doba, proto je důležité prosit Pána Boha a Pannu Marii, aby se mládež vrátila k Bohu a k víře."

Janíček Anton (Dolní Kočkovce- Púchov):


"O Dechticích jsem se dozvěděl z časopisu M-Rosa a od té doby na toto místo chodím. Mám Pannu Marii ve velké úctě. Spolu s kamarádem obětujeme pouti na Turzovce, Džubliku a tady v Dechticích za naši rodinu, za její obrácení, za mír, za mír ve světě. Pro mě je velmi důležité být na mši, modlit se, protože vidím, jak ubývá lásky, lidé ztrácejí úctu vůči sobě, nepomáhají si, ztrácejí smysl života.
Nebojte se obrátit se svými starostmi a problémy na Pána Ježíše a Pannu Marii, najdete u nich povzbuzení, potěchu a také cestu lásky a odpuštění."


Převzato z www.magnificat.sk,

v souboru článků dále najdete Svedectvo: Z gangstra posol Božej lásky a KINO (film): Svätý Patrik - zde., 11. 3. 2015

Dechtice, foto z magnificat.sk