Neviděl jsem a neuvidím

Autor: Roman Tomek <roman.tomek(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Zdroj: http://sklenenykostel.net, Vydáno dne: 11. 03. 2015

manželé, láska, zdroj: www.pixabay.com, Licence: CC0 Public Domain / FAQ

Duchovní postřeh Karla Komárka
+ další články o filmu

Ten film jsem neviděl a neuvidím. A co o něm teď napíšu, to nebude recenze, ale moralita. Nebudu ho ani jmenovat. Laskavý čtenář brzo uhádne, který film myslím: propagují ho obří plakáty, trhá rekordy návštěvnosti a čeští diváci už za něj utratili ...

... na vstupném přes 30 milionů korun. Češi – „národ Husův, Komenského,“ jak pěje vlastenecká píseň. Co by na to řekly tyhle dvě postavy „českého nebe“?

Neviděl jsem a neuvidím: to jsem vědomě napodobil titul knížky Proč jsem neodpadl a neodpadnu od Jana Františka Hrušky, který v ní reaguje na situaci v prvních letech první republiky, kdy z katolické církve vystoupilo přes milion lidí. „Zúčtovali jsme s Vídní – zúčtujem i s Římem!“ hrozili vlastenci.

Nikdy neříkej nikdy... Je to riziko slibovat předem, že neodpadnu nebo neuvidím. Profesor Hruška, známý chodský vlastivědec, vydržel a neodpadl, ale co když já se přece jenom podívám? Stát by se to mohlo. Ale zatím nechci. Podobně jsem rozhodnutý, že nikdy neuvidím například filmy Slunce, seno, erotika, Šifra mistra Leonarda, Bathory (aneb Šlechetný život a spravedlivé skutky čachtické paní) a další takové, které prý každý musí vidět, ale já ne. Doufám, že mě nikdo nechce nutit. Nebo aspoň přemlouvat ve stylu přátelských rad: pokud ho neuvidíš, tak nebudeš v obraze, budeš mimo realitu, budeš out.

No tak budu. Na takové filmy nedám ani korunu. Ušetřím čas, peníze i oční duhovku.

„Ale když jsi ten film neviděl, jak o něm můžeš diskutovat?“

Docela právem. Noviny informují, že film je o tom a o tom, že jsou v něm takové a takové scény... Když mi dokážete, že v tom noviny lžou, přestanu ten film kritizovat. Ale jestli píšou pravdu... Mám bujnou fantazii a domyslím si jistě přesně, že ty výjevy hlavně působí na nižší pudy a že autoři to nepovažují za nic špatného.

„Takže je to hřích koukat na takový film?“

Může být. Kdybych se na to díval s chutí a s prominutím se přitom ukájel aspoň v myšlenkách, měl bych tak velký hřích, že bych s ním nemohl ke stolu Páně.

„Myslíš, že Bůh je tak striktní a nekompromisní?“

Víte co? Nedovolávejme se hned Boha. Mně to vyčítá svědomí. To byste měli respektovat, vlastní svědomí se přece skloňuje ve všech pádech, když se nehodí jako argument Bůh.

„Ale existuje přece svoboda projevu, umělec má právo se vyjádřit podle svého přesvědčení.“

Spíš má teoretickou možnost, pokud mu ji dávají zákony. Právo zveřejňovat cokoli je dost diskutabilní. Právo na hřích neexistuje: je jenom technická možnost hřešit. Právo znamená to, co je správné.

„Takže ty bys ten film zakázal? Zákony ho nezakazují!“

Státní zákony ne, ale zákon Boží... Já ho přece nemůžu zakázat. Ale zakázat zveřejnění uměleckého díla, to teoreticky jde. Představme si, že by někdo natočil film z Osvětimi, kde by se opěvovalo hrdinství nacistů a jásalo nad konečným řešením židovské otázky.

„To je přece něco jiného!“

Já vím, Osvětim je stokrát větší hrůza než to, co předvádí ten rekordně navštívený film. Já jenom, že ta svoboda projevu je věc komplikovaná. Zkuste, aby byla totální, a bude z ní past. Kde se proklamuje svoboda projevu pro karikatury typu Charlie Hebdo, tam se zároveň přísně hlídá takzvaná politická korektnost.

„S tebou není řeč!“

Pokud jde o tohle všechno, tak není a nebude.

KAREL KOMÁREK, 6. 3. 2015

Převzato z , článek naleznete zde.


Další články o tomto filmu:

PÄŤDESIAT ODTIEŇOV SIVEJ - BISKUPI A FEMINISTKY SA ZHODUJÚ V NÁZORE

http://www.lifenews.sk/content/p%C3%A4%C5%A5desiat-odtie%C5%88ov-sivej-biskupi-feministky-sa-zhoduj%C3%BA-v-n%C3%A1zore

PÄŤDESIAT ODTIEŇOV SIVEJ - ĎALŠIE ŠTÁDIUM PORNA

http://www.lifenews.sk/content/p%C3%A4%C5%A5desiat-odtie%C5%88ov-sivej-%C4%8Fal%C5%A1ie-%C5%A1t%C3%A1dium-porna

Päťdesiat odtieňov sivej (temnoty)

http://www.katolickenoviny.sk/9-2015-patdesiat-odtienov-sivej-temnoty/

Padesát odstínů šedi není o romantice

http://fatym.com/view.php?nazevclanku=padesat-odstinu-sedi-neni-o-romantice&cisloclanku=2015020156geralt, CC0 Public Domain / FAQ, pixabay.com