Marina Kovačičová: Mysleli jsme, že jsme svobodní? Vždyť "GENDER" je nová totalita!

Autor: Roman Tomek <roman.tomek(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Zdroj: www.lifenews.sk, Vydáno dne: 09. 03. 2015

foto z: res.claritatis Nahradila marxistickou ideologii, a je stejně destrukční a totalitní. Stejně jako marxistická i gender revoluce se zakládá na pseudo-rovnosti a chce, aby byla společnost slepě organizovaná a řízená pouze na základě sexuálních orientací.

Jistě si pamatujete, jak marxistická revoluce proti sobě stavěla proletariát a buržoazii. Chtěla dělníky osvobodit od vykořisťujících kapitalistů. Kam nás přivedla?

Určitě si vzpomenete i na revoluci, která chtěla proti sobě postavit ženu a rodinu. Rodina byla tentokrát na místě vykořisťujícího kapitalismu. Žena, aby byla svobodná, šťastná a plně rozvíjející se měla se nutně osvobodit od manžela, kterému se přirozeně podřizovala a od dětí, které ji vytrhávaly z "továrního" (dnes si to nazvěme "kariérního") procesu a růstu. Kam nás přivedla?

Rozhlédněte se teď upřímně kolem sebe. O čem je celý ten boj za rovnost, za osvobození od norem a náboženství teď? Opět nám chtějí namluvit, že potřebujeme proti něčemu bojovat. Že naše touhy jsou vykořisťované normami a dokonce se neštítí tvrdit, že je vykořisťuje i přirozený zákon, či biologické danosti. Touhy mají být směrodatné i při volbě sexuální orientace. Snaží se nám namluvit, že se musíme vzbouřit, a nenechat naše touhy utlačovat zákony. Kam nás to přivede?

Ano, o tomto je celý genderový koncept. Obyčejná marxistická ideologie, která se skryla do vědeckosti a těžkopádnými definicemi a různými oklikami se nás snažila postavit do kouta a vytvořit v nás pocit ohrožení.

Nenechme se zmást. Příroda není diktátor. A být ženou a mužem je skutečně dobré.

Marina Kovačičová

Převzato z www.lifenews.sk, článek naleznete zde.

www.flickr.com,freefotouk(CC BY-NC 2.0)