Myšlenky z duchovní obnovy II.

Autor: Dana Tichá <danust(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Vydáno dne: 07. 03. 2015

Přinášíme pokračování krátkých myšlenek, které zazněly při duchovní obnově v Lidečku, při druhé přednášce. Stojí za hlubší promyšlení a pokud se podaří nám je uvést do života, tak myslím, že nás mohou posunout i blíž k Pánu Bohu.

Jestliže chci, aby na mě bylo vidět, že mám rád Pána Boha, tak potřebuji pracovat na dvou skutečnostech:
ABY V MÉM ŽIVOTĚ NEBYLO TO, CO SE BOHU NELÍBÍ
SNAŽÍT SE UPEVŇOVAT TO, CO SE BOHU LÍBÍ

To, co se Bohu nelíbí, je náš hřích. HŘÍCH JE NÁŠ NEPŘÍTEL, TÁHNE NÁS DO PEKEL.
KDO SI V HŘÍCHU LIBUJE, TEN DO PEKLA SMĚŘUJE.
S každým hříchem, který ve mně je chci bojovat, chci ho překonávat s Boží pomocí.

Měli bychom si uvědomit, že mezi těmi našimi hříchy je někde hlavní chyba.
Hlavní chyba, to je kořen mých hříchů.

Jak přijít na to, kde je hlavní chyba?
1) často prosit Ducha Svatého
2) zkoumat své bezprostřední a nahodilé myšlenky, řeči, jednání.
3) dávat pozor na to, které chyby nám nejčastěji vytýkají druzí.
4) zkoumat, ze kterých hříchů se musím stále dokola zpovídat.
5) poradit se s někým, kdo mě dobře zná.Nejčastěji bývá hlavní chyba mezi sedmi hlavními hříchy

pýcha – opakem je pokora

lakomství – léčí se štědrostí

smilstvo – se léčí čistotou

závist – se léčí přejícností

nestřídmost – se léčí skromností, někdy půstem

hněv – důležité je zvládnout první okamžik

lenost – chci ji hned přemoct, překonává se pracovitostí, pílíHřích ve svém životě nechci hýčkat, trpět.

Je třeba se zaměřit na hlavní chybu a pokud se mi podaří ji zničit, tak se pohne všechno další.