Myšlenky z duchovní obnovy

Autor: Dana Tichá <danust(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Vydáno dne: 05. 03. 2015

V následujícím článku nabízím několik myšlenek, které zazněly na duchovní obnově v Lidečku při první promluvě. Stojí za hlubší promyšlení a pokud se podaří nám je uvést do života, tak myslím, že nás mohou posunout i blíž k Pánu Bohu.

Je třeba se občas zastavit a podívat se, jestli ten náš vztah s Bohem je správně živý z té naší strany.

Je třeba znovu uvěřit Pánu Bohu a začít počítat s Jeho láskou.O co jde v duchovním životě? Podstatou křesťanské dokonalosti je láska k Bohu, která se projevuje láskou k člověku. Jde o to milovat Boha a bližního.

Vědomí, že nás Bůh má rád, nás vede k tomu, že mi bychom na jeho lásku měli odpovídat.Všechno je milost. Všechno je Boží dar – to nás vede k tomu, že Bohu děkujeme, uvědomujeme si, že On nás má rád a na tu jeho lásku svým životem chceme odpovídat.

Nezapomeň nikdy Ani, že jsme Bohem milováni.Když je někdo milován, tak předává svou lásku také dál.

Věřím tomu, že jsem Bohem milován?Co odporuje tomu, že jsem věřící, co tam křičí opak?

Existují dva univerzální klíče pro každou situaci, kdy na nás jde smutek, nebo kdy na nás jde strach, nebo kdy nás něco drtí, nebo přicházejí pochybnosti – a to je: VZBUDIT ÚKON DŮVĚRY – Pane, já ti věřím, i když nechápu.
VZBUDIT ÚKON POKORY – Pane, kdo jsem já a kdo jsi Ty, abych já ti říkal cos měl a co neměl? Pokorně přijímám to, co tys dopustil a pokorně chci prosit, dej mi sílu, abych to unesl.Důvěra a pokora jsou klíče, kterými se dá řešit všechno, co se zdálo, že je zaseknuté, k nerozmotání.

Bůh má právo zkoušet naši důvěru v Jeho lásku.Utrpení nás vede k tomu, abychom pohledem lásky pohlédli na ukřižovaného.

Od ukřižovaného se můžeme učit všemu.Náš pohled na kříž nás vede k tomu, že i když nechápeme, dokázali utrpení nést.

Pohled na kříž nás vede k tomu, že znovu můžeme říct: KDYŽ SE NA KŘÍŽ PODÍVÁM, NOVOU SÍLU ZÍSKÁVÁM.Máme dorůstat k tomu, že naše víra jde dál, že ji neodložíme ve chvíli, kdy si řekneme, že teď mám vyjimku, teď už můžu se pomstit, teď už můžu svolávat Boží tresty.

Neodpuštění je překážkou, abychom mohli čerpat další Boží milost.Boží láska je ochotna mi odpustit mnohem víc, než co mám odpustit já.

Boží milosrdenství je to, že Bůh s námi jedná lépe, než si zasloužím.Co to je naše milosrdenství? To, že s druhými zacházím lépe, než si zaslouží.