Modlitba pro každý den

Autor: Anička Balintová <anna.balintova(at)centrum.cz>, Téma: Zajímavé..., Vydáno dne: 15. 02. 2015

Bůh

Jedna krásná modlitba na zamyšlení.....

Neprosím o zázrak, Pane, nýbrž o sílu pro všední den. ...

Neprosím o zázrak, Pane, nýbrž o sílu pro všední den.
Nauč mne umění malých kroků.
Učiň mne důvtipným a vynalézavým, učiň mne jistým, abych si uměl správně rozdělit čas.
Daruj mi jemný postřeh, abych pochopil, co je prvořadé a co druhořadé.
Prosím o sílu pro kázeň a mír, abych životem jen neproklouzával,
ale abych si běh dne rozumně rozdělil,
abych si všiml záblesků světla a výšin
a abych si alespoň tu a tam našel čas pro kulturní prožitek.
Dej mi poznat, že blouznění, ať o minulosti nebo budoucnosti, nepomáhá dál.
Pomoz mi, abych to nejbližší činil co nejlépe a nynější chvíli poznal jako nejdůležitější.

Ochraň mne před naivní vírou, že v životě musí jít všechno hladce.
Daruj mi střízlivé poznání, že těžkosti, porážky, neúspěchy a zvraty
jsou samozřejmým doplňkem života, ve kterém rosteme a zrajeme.

Připomeň mi, že srdce často stávkuje proti rozumu.
Pošli mi v pravou chvíli někoho, kdo má odvahu říci mi pravdu v lásce.
Dej mi denní chléb pro tělo a duši, projev tvé lásky, přátelskou ozvěnu
a alespoň občas prožitek, že mne někdo potřebuje.

Vím, že se mnohé problémy vyřeší tím, že se nic nedělá,
dej mi, abych uměl čekat.
Chtěl bych také tebe a jiné nechat promluvit.
Nejdůležitější věci člověk neříkám sám sobě, ale jsou mu řečeny.

Víš, jak velice potřebujeme přátelství.
Dej, abych k této nejkrásnější, nejobtížnější, nejriskantnější
a nejjemnější věci života dorostl.
Propůjč mi nutné vnuknutí, abych ve správném okamžiku odevzdal balíček
dobra, se slovy, nebo bez nich, na správném místě.

Ochraňuj mne před strachem, že bych mohl zmeškat život.
Nedávej mi, co si přeji, ale co potřebuji.
Nauč mne umění malých kroků.
Antoine de Saint Exupéry

Metodika- katolického náboženství- pro 8. třídu základní školy, diecéze Ostravsko-opavská, (téma- 3. přikázání; Modlitba- otvírám své srdce Bohu)

příroda, www.pixabay.com, Licence: CC0 Public Domain / FAQ