61. myšlenka z exhortace Evangelii nuntiandi

Autor: Dana Tichá <danust(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Vydáno dne: 21. 12. 2014

Co se rozumí pod pojmem sekularismus? O tom více můžeme přemýšlet v dnešní myšlence.
SEKULARISMEM VŠAK ROZUMÍME TAKOVÉ POJETÍ SVĚTA, VE KTERÉM SE TENTO SVĚT ROZVÍJÍ SÁM OD SEBE, ANIŽ BY HLEDAL PŘÍČINU V BOHU, JENŽ SE TAK STÁVÁ ZBYTEČNÝM A NEPOHODLNÝM. TAKOVÝ SEKULARISMUS, ABY ZDŮRAZNIL MOC ČLOVĚKA, NAKONEC KONČÍ TÍM, ŽE O BOHA NEDBÁ A DOKONCE HO I POPÍRÁ.