Můžete, prosím, vyplnit anketu pro Proglas? Pomůže to! Díky!

Autor: Roman Tomek <roman.tomek(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Zdroj: Proglas, Vydáno dne: 19. 06. 2014

Radio PROGLAS

Anketa Radia Proglas

Vážená paní, vážený pane,
obracíme se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníku Radia Proglas, který je součástí průzkumu sledovanosti naší rozhlasové stanice a slouží ke zlepšení kvality našeho vysílání.

Na jednotlivé otázky, prosím, odpovídejte upřímně a s rozmyslem, po pečlivém přečtení každé otázky. Na některé otázky možná nebudete chtít nebo moci odpovědět – takové přeskočte.

Na samotném konci dotazníku se ptáme na některé osobní údaje o Vás, které se netýkají přímo poslechu Proglasu, ale které jsou důležité pro úspěšné vyhodnocení ankety. Dotazník bude zpracován a vyhodnocen zcela anonymně, nemusíte se proto obávat jej vyplnit. E-mail je požadován pouze pro ověření. V případě, že bude více odpovědí s jedním e-mailem, budeme brát v úvahu pouze první odpověď. Před samotným vyhodnocením budou e-maily odstraněny.

Děkuji Vám za ochotu, upřímnost a čas při jeho vyplňování.

...tady je...
Anketa Radia Proglas


Radio PROGLAS

www.proglas.cz