Abba Johnsonová pomáhá lidem zanechat práci v potratovém průmyslu

Autor: Anička Balintová <anna.balintova(at)centrum.cz>, Téma: Mimo oblast FATYMu, Zdroj: www.lifenews.sk, Vydáno dne: 13. 05. 2014

lidské embryo, Public Domain CCO, pixabay.com Služba Abby Johnsonové mezi potratovými pracovníky dosáhla za necelé dva roky velkého mezníku. Před nedávnem totiž Johnsonové oznámila, že její organizace "And Then There Were None" (A nezůstal ani jeden) až doposud pomohla více než 100 pracovníkům potratového průmyslu tuto práci zanechat.

"Před pár týdny jsem pověděla, že se blížíme k zachráněnému 100 pracovníku potratové kliniky. Jsem nesmírně šťastná, že vám mohu oznámit dosáhnutí tohoto cíle. K naší službě se vlastně do této doby přidalo už 101 pracovníků", napsala nedávno v emailu Johnsonová.

Podle Johnsonové je její organizace první "národní službou, která pomáhá pracovníkům potratových klinik odejít z potratového průmyslu". Pro LifeSiteNews řekla, že "předtím neexistovala žádná organizace, kterou byste mohli lidem doporučit se slovy: "Hej, měli byste jim zavolat. Oni vám pomohou".

Johnsonová říká, že příběhy, které její organizace může vyprávět, jsou ohromující. "Právě máme v naší služba pracovnici, která pracovala na Gosnellové klinice. Vrátila se z vězení a dnes se snaží o opětovné uspořádání svého života", napsala. "Bylo to opravdu úžasné vidět, jak byl její život proměněný mocí Krista. Tato žena byla do velké míry obětí Gosnella a jeho neuvěřitelných manipulací. No tuto část svého života překonala a dnes v plné míře podporuje pro-life hnutí".

"Též tu máme 4 pracovnice, které předtím pracovaly pro Douglasa Karpena z Houstonu. Všechny dnes mají obrovsky otevřené srdce pro nenarozené děti, jejich matky a každého, který byl oklamaný potratovým průmyslem", píše Johnsonová. "Tyto ženy mají též neuvěřitelnou touhu po spravedlnosti. Neúnavně pracují, aby byla Karpenova klinika zavřena a aby Karpena vytlačily z medicínského pole působení.

Johnsonová hovoří: "Jsem velmi poctěna tím, že mi Bůh umožnil sloužit tímto způsobem, i když mě stále někdy překvapuje, když si pomyslím, kolik roků uběhlo bez toho, aby existoval takový druh služby. Ráda bych věděla, kolik lidí jsme mohli za těch 40 roků získat, kolik klinik mohlo být zavřeno".

A jak se potratoví pracovníci dozvídají o organizaci "And Then There Were None"? Podle Johnsonové jim právě Plánované rodičovství udělala neúmyslnou bezplatnou reklamu. "Jsme malou organizací bez placeného personálu a určitě nemáme rozpočet na reklamu. Bůh se o to postaral za nás. Plánové rodičovství poslala množství emailů "veškerému svému personálu", ve kterých pracovníky varovalo před naší službou a vyzvalo je, aby nás nekontaktovali".

Johnsonová řekla, že tato taktika se "obrátila" proti nim. Měli jsme tucty telefonátů od pracovníků, kteří zoufale hledali způsob, jak se z průmyslu vymanit, a měli pocit, že se jim to samotným už nepodaří".

Toto pochopení organizace Plánované rodičovství samozřejmě nemohlo získat všechny. "Na potratové kliniky též posíláme listy a letáky. Voláme tam a obeznamujeme je s naší a s tím, jak jim můžeme pomoci. Snažíme se být co nejvíce kreativní".

Nedávno byla organizace "And Then There Were None" uznána vládním úřadem IRS jako nezisková organizace a lidé ji mohou finančně podporovat.

Převzato z lifenews.sk, 14.dubna 2014 článek naleznete zde.

Ruce, láska, vděčnost, Public Domain CCO, pixabay.com