Duchovní obnova pro dívky 20.-25.7. 2014 Jablunkov

Autor: Irena Ihmová <irenaiii(at)seznam.cz>, Téma: Mimo oblast FATYMu, Vydáno dne: 12. 05. 2014

m11 Zveme všechna děvčata, od ukončené 9. třídy, na duchovní obnovu k sestrám alžbětinkám do Jablunkova. Obnova se koná od 20. do 25. července 2014.

Téma:
„Blahoslavení chudí v duchu,
neboť jejich je nebeské království.“
(Mt 5,3)

Termín:
od 20. 7. (17 h.) do 25. 7. 2014 (13 h.)

Kde:
v prostorách kláštera sester alžbětinek v Jablunkově

Provází: P. Radim Zielonka

Co vás čeká:
čas ztišení, rozhovorů s Pánem, společenství, společná liturgie, adorace, přednášky, duchovní rozhovory, možnost svátosti smíření, výšlap do přírody.

Co s sebou:
Spacák, přezůvky, sportovní obuv, Písmo svaté, psací potřeby a hodinky.

Cena: 600,-- Kč.


Bližší informace a předběžné přihlášky:

tel. č. 558 357 402, 731 625 660,

(sestra Laurencie)

nebo na adrese:

Konvent sester alžbětinek,

Bezručova 395, 739 91 Jablunkov e-mail: alzbetinky@seznam.cz

http://alzbetinky.jablunkov.cz

Přihlaste se nejpozději do 10. 7. 2014


m10


r_9