Pěší pouť mužů 2014

Autor: P. Marek Dunda <marek [zavináč] fatym [tečka] com>, Téma: Bylo, Vydáno dne: 09. 05. 2014

Prvního května se konala pěší pouť mužů z Vranova do Jevišovic. Od roku 2005 se pravidelně na tuto trasu vypravuji muži na pout k sv. Josefovi s prosbou za to, aby z nich byli muži spravedliví jako sv. Josef.
Letos byla v porovnání s předchozími lety rekordní účast. Mezi muži nechyběli ani dědečci a malí chlapci. Začalo se v 10:00 hodin v kostele požehnáním poutníkům. Z Vranova pak vyrazili muži nejprve po Clariho stezce a pak po lesní cestě do Onšova. U kaple sv. Anny se modlili za rodiny, především za tchýně.

Úsek rovné cesty po silnici využili muži k modlitbě růžence, který se předmodlovali soluňáci.
Následovala tradiční zastávka v kostele na Šumné a polední modlitba s litaniemi k sv. Janu Pavlu II. Další úsek cesty lesem byl provázen debatami a zajímavými rozhovory.
Zastávka u hřbitova u Vranovské Vsi byla spojena s modlitbou za pronásledované křesťany v Sýrii i jinde ve světě a pak už se šlo lesními cestami až k malé zastávce poblíž silnice na Boskovštejn a odsud přímo do Jevišovického kostela, kde už poutníci byli víc než půlhodiny očekáváni.

Mši svatou sloužil jevišovický fařář, otec Jiří Ochman. Připomenul sv. Josefa a význam práce. Dřív řemeslník pracoval s vědomím – „vyrábím to pro konkrétního člověka“. Dnes je práce odosobněna no a proto schází rozměr sbližování, který práce dříve sehrávala.
Po mši svaté byli všichni pozváni na vynikající pohoštění. Jídla, velmi dobrého, bylo tolik, že se najedli i ti, kteří nepatřili mezi účastníky pěší pouti.
Velký dík patří všem dobrodincům, kteří toto pohoštění připravili.Už nyní se těšíme na pěší pouť mužů na příští rok a zveme všechny muže, ať si na tuto pouť udělají 1.5.2015 čas.