Poděkování za podporu kostela sv. Jana Křtitele ve Valtrovicích

Autor: Bohumila Hubáčková <hubackova.bo(at)seznam.cz>, Téma: Bude a zveme!, Vydáno dne: 09. 04. 2014

Valtrovice P. Pavel Sobotka děkuje za podporu kostela ve Valtrovicích v soutěži o nejlépe opravenou památku Jihomoravského kraje v r. 2013 a zároveň zve na mši svatou za dobrodince, která bude slavena 22.6. 2014 ve 14 h ve Valtrovicích.

Drazí přátelé,
chtěl bych ze srdce poděkovat za sebe i farnost Valtrovice Vám všem, kteří jste svou sms či další propagací a aktivitou podpořili v soutěži o nejlépe opravenou památku Jihomoravského kraje v r. 2013 kostel sv. Jana Křtitele ve Valtrovicích. Protože 1. cena je spojena s finanční částkou 150.000,-Kč, je to pro naši pohraniční farnost ohromná pomoc. Chtěl bych ocenit zvláště Vaši solidaritu a otevřené srdce. I když se možná s mnohými osobně neznáme o to větší radost máme, že jako křesťané tvoříme jednu velkou Boží rodinu, kterou spojuje vzájemná láska k Bohu a skrze ni i mezi sebou navzájem.

Rád bych Vám všem tedy poděkoval tím největším, co může kněz nabídnout a to je slavení mše svaté za Vás dobrodince, na kterou Vás také tímto zvu.

Slavná poutní mše svatá bude 22.6. 2014 ve 14.00 hod ve Valtrovicích, hlavní celebrant a kazatel bude náš znojemský a vranovský děkan Jindřich Bartoš a po mši svaté bude zároveň oslava Božího Těla. (mši svatou bude zpěvem provázet Schola od sv. Mikuláše pod vedením Williho Türka). I pokud nebudete osobně přítomni, věřím, že budeme duchovně spojeni.

S pozdravem a požehnáním P. Pavel Sobotka a ostatní kněží a jáhnové farního týmu Přímětice a Vranov n.Dyjí.

DEO GRATIAS!

V Hrádku: 8.4.2014


Valtrovice