LM Brno Žebětín: Slovo otce biskupa k lidovým misiím v Žebětíně

Autor: Táňa Dohnalová <Howkie[zavináč]centrum[tečka]cz>, Téma: Lidové misie, Vydáno dne: 21. 10. 2013

Vážený otče Pavle, milé sestry a milí bratři, po více než sedmdesáti letech budete ve své farnosti prožívat lidové misie, tedy dny, které Vám nabízí Pán k prohloubení víry.
V Brně dne 15. října 2013

Mám radost, že se tak děje ještě v Roce víry, který loni vyhlásil Svatý otec Benedikt XVI. Víra, i když je osobní, nikdy není osobní záležitostí. Když si otevřeme Skutky apoštolů, můžeme se dočíst o tom, jak žilo první společenství církve. Tito věřící si silně uvědomovali, že patří k sobě, že tvoří jednu rodinu (4,32), vnímali potřeby druhých věřících - nikdo neměl nouzi (srv.2,45, 4,34), ″vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se″ (srv. 2,42), pobývali v chrámě, společně chválili Boha (srv. 2,46-47). A jak se na tyto křesťany díval svět? Je možná překvapující, že ″byli všemu lidu milí″ (srv. 2,47).

Víru, kterou jsme přijali od Boha jako dar a kterou nám zprostředkovali rodiče, kněží i jiní lidé, máme prožívat společně. Co to znamená? Podle svých schopností si navzájem pomáhat, povzbuzovat se k životu podle víry, dělit se o svou osobní zkušenost s Bohem a tím o něm svědčit.

Modlím se za Vás, abyste otevřeli svá srdce milostem, kterými Vás Pán chce i v těchto dnech obdarovat.

K tomu žehná

Mons. Vojtěch Cikrle biskup brněnský