Lidové misie - Žebětín

Autor: Dana Tichá <danust(at)seznam.cz>, Téma: Lidové misie, Vydáno dne: 21. 10. 2013

Pomalu se začínají rozbíhat lidové misie v Žebětíně. Jejich součástí je i žehnání domů...
Ve dnech 14. a 15. října proběhlo ve farnosti Žebětín žehnání domů.Kněží obcházeli dům od domu a nabízeli požehnání domácnosti, které bylo provázeno krátkou modlitbou a pokropením svěcenou vodou.
Mnozí obyvatelé farnosti Žebětín toho využili a nechali si svoje domy požehnat.


Díky všem kněžím, kteří se žehnání zúčatnili.
Těm, kdo nebyli doma a kněží je nezastihli a chtěli by si nechat požehnat dům, nemusí věšet hlavu. Ještě bude možnost dům požehnat při misiích samotných, které oficiálně začnou v neděli 20.10.

Žehnání bylo provázeno adorací, která byla ve farním kostele. Na závěr pak bylo uděleno svátostné požehnání. I nadále prosíme o modlitbu za tyto misie!