Řekli o půstu za kněze

Autor: Roman Tomek <roman.tomek(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Zdroj: www.postoy.sk, Vydáno dne: 04. 10. 2013

40 dní postu za kňazov Od svátku Sedmibolestné Panny Marie 15.9.2013 probíhá na Slovensku 40 denní řetěz postu a modliteb za kněze. TV spot zde
Společenství Modlitby za kněze oslovilo některé osobnosti v církvi s otázkou, co si myslí o potřebě postit se a modlit za naše duchovní otce.

o. Ján Buc,
ředitel TV Lux


Je pro mě velkým povzbuzením, že na Slovensku jsou lidé, kteří přijali své poslání v tom, že se modlí za kněze.

Myslím, že je to důležitá služba právě pro poslání, které jako kněží máme žít. Být v první linii hlásání a budování Božího království.

Děkuji i za iniciativu půstu za nás kněze. Potřebujeme to, tedy já určitě. Modlím se za všechny, kteří se zapojí do této aktivity.

@@@


Mons. Stanislav Zvolenský,
Bratislavský arcibiskup - metropolita


Těším se této iniciativě a vyprošuji hojnost Božího požehnání a duchovních sil všem lidem dobré vůle, kteří se k této cenné myšlence připojí.

@@@


o. Rastislav Dluhý, CSsR,
šéfredaktor časopisu Slovo mezi námi


Půst a modlitbu Ježíš doporučoval jako účinný prostředek pro skutečnou změnu. Všichni tuto změnu potřebujeme, každý věřící, laik i kněz.

@@@


Pavel Danko, tanečník a divadelník, moderátor


Hodně lidí se mě už ptalo, jestli jsem nechtěl být knězem. Já se vždy pousměji a vzpomenu si na kněze, které mi Bůh poslal do cesty. Jsou mezi nimi i tací, přes které mi Bůh nahrazuje pozemského otce, nebo bratry, které nemám. Znám je důvěrně ... Jsou v pastoračním kolotoči a často jediné a nejcennější spojení s nimi je v modlitbě a v eucharistii. A proto se za ně modlím ... alespoň tak jsem s nimi ...

@@@


Antonín Randa
- šéfredaktor Katolického týdeníku
a předseda sdružení Cesta 121,
které od roku 2008 pomáhá stárnoucím kněžím
a kněžím v nouzi


Je to zajímavý nápad - každý z nás potřebuje modlitbu, ale lidé, kteří mají duchovně vést druhé, by měli mít naši podporu dvojnásob. Jak z praxe všichni víme, tento úkol bývá občas nad jejich síly a pak to končí špatně.

@@@


Kateřina Lachmanová
- spisovatelka a psychoterapeutka


Tak jako každý člověk i kněz potřebuje modlitbu pro svůj osobní život. Jako podporu na své duchovní cestě. Ale ještě i proto, že kněží vykonávají velmi odpovědnou a těžkou službu. Dá se říci - v přední linii duchovního boje. Protože nesou odpovědnost za mnoho dalších lidí. Modlitbu potřebují proto, aby tu službu vykonávali dobře a aby v tom duchovním zápase obstáli. Aby měli milost zasáhnout lidské srdce. Ale vlastně pro všechno co dělají. Ať už je to péče o seniory, příprava homilie, nebo je to modlitba požehnání pro lidi, či sloužení mše sv.. Pro všechno potřebují Boží milost. A je velký rozdíl, jestli tu milost v hojnosti mají, nebo ne. Protože ta jejich služba se dá dělat způsobem, který zasahuje lidi a táhne je ke Kristu, nebo jim dokonce nějakým způsobem překáží, zda stěžuje tu jejich cestu. Takže potřebují naši modlitbu pro sebe, ale i pro tu náročnou službu, kterou dělají. A pro Boží ochranu v ní.


Více o postní akci na www.postzaknazov.sk

Převzato z http://www.postoy.sk/blog, článek z 25. 9. 2013 naleznete zde.40dní postu za kňazov