Pojďme vyzkoušet MPR - Morální plánování rodiny

Autor: Roman Tomek <roman.tomek(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Zdroj: www.lifenews.sk, Vydáno dne: 28. 08. 2013

Jsem instruktorkou přirozeného plánování rodiny (Natural Family Planning - NFP), ale raději bych to nazvala MPR - morální plánování rodiny (Moral Family Planning).

Při MPR jde o využití jedné z přirozených metod plánování rodičovství (já vyučuji ovulační metodu); přirozených metod k dosažení otěhotnění nebo jeho odložení ve vážných případech. Jde také o přijetí dětí, které Bůh může manželům poslat. Zkrátka, jde o veškeré morální aspekty plánování rodiny.

Myslím, že MPR si jasně stanovuje své priority - tedy hlavní prvek plánování rodiny by sice měl být přirozený, ale zejména morální.

Také zdůrazňuje skutečnost, že pokud je řeč o "morálním plánování rodiny", existuje také "nemorální plánování rodiny". Otázkou zůstává, kdy je toto plánování nemorální.

Poskytování informací týkající se tohoto tématu ze strany kněží je v dnešní době naprostou morální nutností, protože, jak říká bratr Danel McCaffrey působící v NSP, "Je to nukleární boj."

Páry jsou na každém kroku objektem nátlaku, strašení a obviňování z užívání antikoncepce. Pokud instrukce o MPR nebudou prioritou kněží, páry budou vůči tomuto tlaku prakticky bezmocné. Pokud budou mít základní informace o plodnosti, mohou se proti tomu postavit.

Kvůli tomuto nukleárnímu boji neustále navštěvuji místní kněze, abych se jim představila, nabídla kurzy a zeptala se, zda požadují kurz pro zasnoubené páry.

Pokud ne, podporuji je, aby tak učinili, protože MPR skutečně hájí život a přináší ho do manželství, církve a společnosti.

MPR hájí život, protože to není jen o kontrole početí. Většina antikoncepce - tablety, náplasti, nitroděložní tělíska, vaginální kroužky - to vše funguje na principu vyvolání potratu. Kde je nejvyšší míra užívání antikoncepce, tam je také nejvyšší míra chirurgických potratů.

Pokud spočítáme chirurgické a chemické potraty, dospějeme k šokujícímu počtu úmrtí.

Nechemická antikoncepce, tedy kondomy, přerušovaná soulož či sterilizace, také hraje ve prospěch potratů. Pokud se pár dá sterilizovat, odstraní ze svého vztahu jedinečný akt lásky, plodnost a cíl milování, tedy potenciální dítě.

Důsledkem je fakt, že život, plodnost, početí, těhotenství, miminka a děti jsou vnímány jako nechtěné: nemoci, paraziti, zátěž, nevítaní hosté v požitku muže a ženy.


Život a děti jsou tedy zbavovány hodnoty a lidskosti a stávají se jistým druhem komodity, která je dostupná v případě potřeby.

MPR propaguje život. Když se pár rozhodne pro morální plánování rodiny, potenciální mateřství / otcovství je vždy spojeno s jedinečným aktem lásky, který je fyzickým obnovením jejich manželského slibu a zdrojem skutečné milosti, pokud je slib obnoven upřímně. Je to proto, že jsou ochotni být rodiči dítěti, které by mohli počít v době plodnosti (přibližně 100 hodin), nebo - pokud mají vážné důvody pro odložení těhotenství - jsou ochotni žít nějaký čas bez sexu.

Pár, který používá MPR, uznává a respektuje spojující aspekt sexuality, a tak již po velmi krátké době toto spojení mění pohled páru na děti.


Obavy pominou a manželé se na věci začnou dívat očima jedinečného aktu lásky, který sdílejí.

Kromě toho, MPR přináší život. Páry, které morálně plánují rodinu, zvyknou mít větší rodiny - ne proto, že by MPR nebylo efektivní při odkládání těhotenství (úspěšnost je 98-99%) - ale proto, že začnou vnímat děti jako požehnání a otevírají se novému životu.

Prostřednictvím odříkání, sebekontroly a ochoty obětovat se z lásky k druhému a k Pánu, ztrácejí strach ze zodpovědnosti a dokonce i z utrpení.

Nedávno jsem mluvila s knězem, který mi řekl, že nemá čas propagovat morální plánování rodiny, protože farnost má školu. Poznamenala jsem, že pokud se MPR nepropaguje, za deset let už žádná škola nebude.

Mohla bych jmenovat mnohé rodiče, které jsem učila a kteří mají děti ve škole dané farnosti. Tyto páry za mnou přišly, když měli tři - čtyři děti a měli "dost". Těhotenství chtěli odložit nebo se mu morálně vyhnout.

Díky metodě MPR tito rodiče změnili svůj pohled na děti. Nyní jich mají 6-7 a 5 z nich navštěvuje již zmíněnou školu.

MPR, jak řekl bl. Jan Pavel II., ulehčuje proměnu a víra se pro rodiče stává prioritou. Jsou ochotni obětovat se po finanční stránce a poslat své děti do katolické školy.

Jsem velkou fanynkou MPR! Změnilo moje manželství. Po 22 letech manželství můj manžel prohlašuje, že jeho nejoblíbenější část dne je to, když přijde domů a políbí mě (což je po 22 letech dost romantické!)

Není to proto, že bych byla nějak zvlášť nádherná. Je to proto, že morální plánování rodiny vyhodí žádostivost za dveře, změní způsob, jakým se na sebe dva lidé dívají a očistí jejich úmysly, zvláště sexuální.

Toto je velmi důležité zejména pro ženy, které začne pravidelně bolet hlava po uplynutí doby, kdy žádostivost hrála ve vztahu podstatnou roli - což se stává při užívání antikoncepce. Protože "Skutečné ženy nemají rády žádostivost."


Zdroj: www.lifesitenews.com

Převzato z www.lifenews.sk, článek, vydaný 27. 8. 2013, naleznete zde.

děti při hře s kuželkami