XIII. pěší pouť na Velehrad - sobota

Autor: Bohumila Hubáčková <hubackova.bo(at)seznam.cz>, Téma: Bylo, Vydáno dne: 27. 08. 2013

V sobotu 24. 8. došli pěší poutníci do cíle své cesty - na Velehrad.

V sobotu vyrazili poutníci z Buchlovic, což je od Velehradu už jen 8 km. Připojilo se k nim množství poutníků, kteří ráno přijeli z různých míst autobusy. Když se všechny proudy spojily, došlo na Velehrad kolem tisíce poutníků.
Po příchodu do cíle bylo obnoveno zasvěcení Kristu prostřednictvím Panny Marie. Mši svatou celebroval otec generální vikář z Nitry a v promluvě o sv. Cyrilu a Metodějovi povzbudil věřící ke svědectví druhým lidem o tom, který je neviditelný a přesto přítomný.
Po mši svaté se konalo ještě přijetí 10 nových členů do Společenství čistých srdcí, kteří před přítomnými učinili důležité rozhodnutí usilovat o čisté srdce. Blahopřejeme jim a přejeme, aby ve svém rozhodnutí vytrvali.
Odpoledne se představili farníci z Uhlířských Janovic se svým cyrilometodějským vystoupením a ve tři hodiny byla přednáška prof. Petra Piťhy o sv. Cyrilu a Metodějovi.
Ve čtyři hodiny byla krátká adorace a svátostné požehnání.
Díky Pánu Bohu za tuto pouť i všem, kteří poutníkům pomáhali.
Další foto ZDE a ZDE.

Více o pouti najdete také na www.poutnik-jan.cz