18. myšlenka z encykliky papeže Františka - Lumen fidei

Autor: Dana Tichá <danust(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Vydáno dne: 17. 08. 2013

Znovu nás slova z encykliky Lumen fidei vrací k osobě Ježíše Krista. I dnes stojí za to se chvíli zastavit a následující slova promyslet hlouběji.
BŮH SE K NÁM V JEŽÍŠI OBRACÍ SLOVEM, KTERÉ NENÍ JEDNÍM Z MNOHA, NÝBRŽ VĚČNÝM SLOVEM.
NEEXISTUJE VĚTŠÍ ZÁRUKA, KTEROU BY BŮH MOHL DÁT, ABY NÁS UJISTIL O SVÉ LÁSCE, JAK PŘIPOMÍNÁ SVATÝ PAVEL (SROV. ŘÍM 8,31-39).