Medžugorje, Poselství pro Mirjanu 2. srpna 2013 +
Gospino zjevení vizionáři Ivanu Dragičevičivi 5. srpna 2013

Autor: Roman Tomek <roman.tomek(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Zdroj: www.magnificat.sk, Vydáno dne: 10. 08. 2013

Medžugorje ... kdybyste mi s naprostou důvěrou otevřely svá srdce, všechno byste pochopily. Pochopily byste, s jak velikou láskou vás vyzývám, s jak velkou láskou vás chci změnit - udělat šťastnými, s jak velkou láskou vás chci udělat následovníky mého Syna. ...
... modlete, neboť skrze modlitbu roste vaše víra a rodí se láska, se kterou ani kříž není nesnesitelný, protože ho nenesete sami.

"Drahé děti, kdybyste mi s naprostou důvěrou otevřely svá srdce, všechno byste pochopily. Pochopily byste, s jak velikou láskou vás vyzývám, s jak velkou láskou vás chci změnit - udělat šťastnými, s jak velkou láskou vás chci udělat následovníky mého Syna a dát vám klid v plnosti mého Syna. Pochopily byste nesmírnou velikost mé mateřské lásky. Proto se, děti moje, modlete, neboť skrze modlitbu roste vaše víra a rodí se láska, se kterou ani kříž není nesnesitelný, protože ho nenesete sami. Ve společenství s mým Synem oslavujete jméno nebeského Otce.

Modlete se, modlete se za dar lásky, neboť láska je jediná pravda - všechno odpouští, každému slouží a v každém vidí bratra. Děti moje, apoštolové moji, velká je důvěra nebeského Otce, kterou vám dal skrze mne, svou služebnici, abyste pomohly těm, kteří ho neznají, smířit se s ním a následovat ho. Proto vás učím lásce, neboť jen když budete mít lásku, budete mu moci odpovědět.

Opět vás vyzývám, milujte své pastýře a modlete se, aby se pod jejich vedením oslavilo jméno mého Syna v tomto těžkém čase. Děkuji vám. "

Prostřednictvím Marije Dragičevičovej - Soldovej, Medžugorje, 2. srpen 2013

Zdroj: www.medjugorje.ws/sk

Převzato z www.magnificat.sk, článek, vydaný 3. 8. 2013, naleznete zde.

@@@

Gospino ukazanje vidiocu Ivanu Dragičeviću, 05.08.2013.

Za účasti velkého množství věřících se 24. 6. 2013 na POdbrdu uskutečnilo zjevení pro vizonáře Ivana při schůzce modlitební skupiny medžugorských farníků. Panna Maria, kromě jiného, při zjevení dala toto poselství:

"Drahé děti, přicházím k vám radostná a s radostí vás chci i dnes vyzvat, abyste přijímaly a žily moje poselství. Drahé děti, s vámi chci uskutečnit projekty, které mám pro svět a pro Církev. Zvláštním způsobem vás dnes vyzývám, abyste obnovily moje poselství a abyste je žily. Na počátku jsem se představila jako Královna Míru, i dnes vás zvláštním způsobem vyzývám k modlitbě za mír: za mír v srdcích lidí, za mír ve vašich srdcích, protože mír přichází z vašich srdcí. Drahé děti, Matka se modlí za vás všechny, Matka vás miluje svojí mateřskou láskou a přimlouvá se za vás u svého Syna. Drahé děti i dnes vám chci poděkovat: Děkuji vám, že jste mě přijaly a že nadále přijímáte a žijete moje poselství. "

Více zde: http://www.medzugorje-dve-srdce-monika-stampfelova.cz/news/poselstvi-pro-vizonare-ivana/


http://medjugorje-info.com/hr/medjugorje/o-medjugorju/gospine-poruke/93-gospine-poruke/gospino-ukazanje-vidiocu-ivanu-dragicevicu-06-08-2013

Medžugorje