Nová evangelizace pro předávání křesťanské víry - VII.

Autor: Bohumila Hubáčková <hubackova.bo(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Zdroj: Synoda biskupů - XIII. řádné generální shromáždění, Vydáno dne: 11. 08. 2013

Jeníkov 2012 Přinášíme další citace k promýšlení ze XIII. řádného generálního shromáždění synody biskupů.

Papež Benedikt XVI. mnohokrát vyzýval: "Je třeba začít kriticky rozlišovat situaci a číst přítomný okamžik novým způsobem, ve světle křesťanského daru naděje."

Nová evangelizace také předpokládá odvahu vznášet ve všech oblastech otázku po Bohu.

... vstupovat do dialogu s nejnovějšími formami militantního ateismu či krajního sekularismu, jejichž cílem je z lidského života zcela odstranit tázání po Bohu.

Již po desítky let jsou průvodními znaky ekumenismu spravedlnost, mír, soužití s druhými a péče o stvoření. Tato témata mohou křesťané společně nabízet světu jako místa, kterými do lidského života vstupuje tázání po Bohu.

Cílem evangelizace je dospělá a vědomá víra.

Nesmíme zapomínat na to, že všechna významná evangelizační hnutí uplynulých dvou tisíciletí křesťanství byla spojena s radikálními formami života podle evangelia.

poutník Jožka Janoušek