Biskupové Slovenska vyjádřili své stanovisko k tzv.. "Rovnosti pohlaví"

Autor: Roman Tomek <roman.tomek(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Zdroj: www.magnificat.sk, Vydáno dne: 04. 07. 2013

foto z: res.claritatis Chovanec informoval také o Národním pochodu pro život, který se bude konat 22. září v Košicích. "V současnosti probíhá registrace účastníků pochodu. Zvláštním duchovním příspěvkem bude devítidenní pobožnost pro celé Slovensko. Biskupové zároveň schválili zvláštní pastýřský list k této události. Číst se bude v neděli 1. září, "informoval Chovanec.

Předseda KBS Stanislav Zvolenský informoval, že biskupové odsouhlasili text k otázce rovnosti pohlaví. Mimo jiné se v něm uvádí, že rodina je z božího ustanovení založená na manželství muže a ženy. I ze současných statistik vyplývá, že pokud jde o jistotu, poskytování útočiště a stability, podpory života, stále patří mezi priority většiny mladých lidí. Člověk přijetím takzvané rovnosti popírá pravdu Písma svatého "... jako muž a ženu stvořil je ...", to říká kniha Genesis.

Vyzýváme všechny katolíky a lidi dobré vůle, aby vyvinuli vědomé úsilí k obnově hodnoty a kultury rodiny. Aby tato hodnota nepřestávala být nenahraditelná pro náš život a společnost, "uvádí se v prohlášení.

Více na:
http://www.hlavnespravy.sk/kbs-biskupi-vydali-vyhlasenie-k-otazke-rodovej-rovnosti/115935/Převzato z www.magnificat.sk, článek naleznete společně s informacemi o nezákonném odebrání dětí slovenské rodině Sociálním úřadem. - ZDE.

foto: wikipedia.org, utor Yuriy Dyachyshyn