Dne 23.4. 2013 Bude Příprava Biřmovanců

Autor: Marie Naděžda Drtinová <mana1444(at)seznam.cz>, Téma: Bude a zveme!, Vydáno dne: 23. 04. 2013

pouť Dne 23.4. 2013 bude další příprava biřmovanců + zkoušení biřmovanců!!

Dnes 23.4. 2013 je další příprava biřmovanců a po biřmovancích bude Zkoušení!!!

Příprava bude v 18:06 hod. Ve Štítarech.

Tábor dětí z Jeníkova 2010