Svatý Mikuláš 2. prosince 2012: kostel Ducha sv. Šumná - foto

Autor: Hanka Jahodová <yahudka(at)gmail.com>, Téma: Foto, Vydáno dne: 05. 02. 2013

x Do kostela Ducha sv. na Šumnou přišel 2. Prosince sv. Mikuláš v doprovodu se spoustou andělů. Samotnému příchodu sv. Mikuláše předcházela scénka.

Pojednávala o tom, že dvě studentky se potkávají, ale jedna jde na slavnost sv. Mikuláše do kostela a druhá, v době adventní, na zábavu. Po nějaké době se rozhodnou, že půjdou spolu na sv. Mikuláše.

Vzpomínají na sv. Mikuláše, když byly malé na to, když mu recitovaly básničky a modlitbičky. Modlitbou Andělíčku můj strážníčku a Anděle Boží strážce můj omylem přivolají anděly modlitbou. V tom andělé se postupně místních lidí v kostele ptají, jestli je nevolali. Až natrefí na studentky, které se přiznají, že je volaly, ale modlitbu si jen tak rychle odrecitovaly. Andělé vysvětlují, že slyší v nebi všechny modlitby, i ty, které jsou vyřčené jen tak „na prázdno“. A že andělé jsou stvořeni pro to, aby nám stále pomáhali, neustále stojí před Boží tváří a oslavují Pán svým tancem a zpěvem spolu s cherubíny a serafíny. Byli požádáni o píseň, ale nejprve museli zjistit, kde se ocitli a co je kostel a kde je živý Bůh v kostele, aby mohli opět zpívat Bohu před Jeho tváří, jak jsou z „domu“ z nebe zvyklí. Andělé si přáli, aby všichni přítomní byli v nebi, protože tam panuje nepopsatelná láska a radost. Andělé přivolali další anděly na pomoc a všechny děti naučili písně: Ráno celý den, andělé nade mnou…pro sv. Mikuláše, který se již na ně těší a je již na cestě.

Před příchodem sv. Mikuláše řekl pár slov místní kněz P. Marek Dunda. Po příchodu sv. Mikuláše každé dítě tak dostalo balíček dobrot. 15 dětí sv. Mikuláši namalovalo „přímo jeho“ a dostaly od něj bonbón a samolepku. Za správně zodpovězenou otázku dostal Honzík Vejlupek velkou čokoládovou figurku. Děti nakreslily sv. Mikuláše, jak si ho vlastně představují. Mikulášovi se nakreslené fotografie moc líbily. Po rozloučení s Mikulášem nám pověděla andělka Hanka o adventních pracovních listech na každou adventní neděli pro děti a slečna katechetka Markéta o zdobení adventních větviček za dobrý skutek a přítomnost na mši svaté.

Na závěr pěkného odpoledního setkání jsme se společně pomodlili Otče náš a otec Marek nám udělil požehnání.


hjpf


zcv

VÍCE FOTEK ZDE