Indie – Biskupové proti znásilnění: Důstojnost každého člověka je posvátná. Problémem je vzdělání

Autor: Roman Tomek <roman.tomek(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Zdroj: res.claritatis.cz, Vydáno dne: 01. 02. 2013

Květiny Když národem otřáslo další skupinové znásilnění, jehož obětí se stala devětadvacetiletá žena z Paňdžábu, kterou znásilnilo šest mužů v Amristaru, indičtí biskupové potvrdili „posvátnost života a nezbytnost úsilí v oblasti vzdělávání, aby bylo možno bojovat proti této praxi, která degraduje důstojnost žen“.

V rozhovoru pro agenturu Fides P. Dominic D'Abreo, mluvčí indické katolické biskupské konference, nastínil oficiální pohled indické církve: „Po dalším znásilnění, k němuž došlo v Paňdžábu, jsme velmi smutní. Všichni jsme Boží děti a takové případy by se neměly stávat, protože každý člověk je hoden úcty.“ „Celá země, instituce, náboženské komunity atd.,“ poznamenal, „musí pokračovat ve své snaze zajistit práva a důstojnost každému člověku. Fenomén znásilnění musí být sledován, země si již začíná tento problém uvědomovat a vynakládá úsilí v boji proti němu.“

Církev v této oblasti nabízí pomoc: „Vždy jsme hájili a budeme hájit důstojnost žen a respekt k posvátnosti lidského života. Současným problémem je vzdělávání, které musí být předáváno dětem a mladým lidem, zaměřit je na respektování života každé lidské bytosti. V tomto ohledu křesťanská víra považuje úctu k životu za nejvyšší z lidských hodnot. Budeme vždy na straně těch, kteří jsou zbaveni důstojnosti, těch, kteří jsou na okraji společnosti nebo zneužíváni.“ „Církev v Indii,“ vysvětlil agentuře Fides mluvčí biskupů, „se vyslovuje ve prospěch utlačovaných a vybízí všechny, aby vyvíjeli větší úsilí v boji proti fenoménu znásilnění a budovali lepší společnost. V tomto smyslu bude ,Den spravedlnosti pro rovnoprávnost pohlaví´, který se bude slavit 27. ledna v Bombaji, znamením pro celou zemi. Bude to velmi důležitý moment, který nabídne národu světlo a vyzve všechny lidi, aby toto světlo následovali.“

Ohledně nového zákona, který postihuje znásilnění, P. D'Abreo poznamenal: „Nežádáme trest smrti, protože jsme přesvědčeni, že život je vždy posvátný. Namísto toho však požadujeme, aby každý, kdo spáchá tak ohavný zločin, jako je znásilnění, byl přísně potrestán, aby bylo celé společnosti dáno najevo, jak závažný zločin to je, a aby byly zahájeny preventivní kroky.“

Převzato z res.claritatis.cz, článek, vydaný 29. 1. 2013, naleznete zde.