Královna pomoci, 15. ledna 2013: Ponořte se do modlitby lásky

Autor: Roman Tomek <roman.tomek(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Zdroj: www.magnificat.sk, Vydáno dne: 17. 01. 2013

Dechtice V tento milostivý čas přicházím, abych vám připomněla, jak vzácný dar je modlitba. ...

... Proto nebojte se přiblížit k mému Synu, který vás učí modlit se ke svému a našemu Otci, který vás má nadevše rád.

V tento milostivý čas přicházím, abych vám připomněla, jak vzácný dar je modlitba. Mnohokrát jste zakusily, jaké požehnání vám přináší vzájemný rozhovor mezi sebou, pokud pramení z laskavého a upřímného srdce. Zamyslete se děti, jak velkým požehnáním je pro vás to, když otevřete v modlitbě své srdce Bohu, který je láska.

Proto nebojte se přiblížit k mému Synu, který vás učí modlit se ke svému a našemu Otci, který vás má nadevše rád. Přeji si, abyste se ponořily do modlitby lásky, ve které dostanete vše od Toho, který vás stvořil z lásky. Bohu, který koná zázraky a národům dává poznat svou moc. Kterému nic není nemožné. Nořím vás do lásky Ježíšova a mého srdce.


Prostřednictvím Martina Gavenda, Dechtice, 15.01.2013

Převzato z www.magnificat.sk, článek, vydaný 17. 1. 2013, naleznete zde.