Vánoční přání generálního vikáře Jiřího Mikuláška

Autor: Bohumila Hubáčková <hubackova.bo(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Vydáno dne: 29. 12. 2012

Vranov nad Dyjí - biřmování 2011 Vánoční přání otce Jiřího Mikuláška, generálního vikáře.

Křesťanské Vánoce se nedají oddělit od adventu.
Prožívání adventu s pohledem upřeným na přicházejícího Ježíše je proces obnovy, který se dovršuje jeho novým přijetím.
Ježíš by měl být očekáván tak, jako se očekává narození dítěte v rodině, se vší touhou a něhou.
Krásně to vyjadřuje štědrovečerní obyčej nechávat jedno místo u stolu volné pro Ježíše.
Záleží na nás, jestli mu umožníme naplnění jeho příslibu:"Tam, kde se dva nebo tři sjednotí v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich."

Kéž jeho přítomnost znovu zazáří v našich rodinách a společenstvích.

Všechny dny nastávajícího roku 2013 obohacené o hluboce prožité svátky Narození Betlémského Dítěte
přeje a vyprošuje

Jiří Mikulášek
generální vikář brněnský


vánoční přání otce Mikuláška