Svatováclavská mše svatá s doprovodem PSVN

Autor: Irena Brožová <brozova.irena(at)seznam.cz>, Téma: Bohoslužby, Vydáno dne: 27. 09. 2012

V neděli 30. září 2012 v 9.15 ve farním kostele ve Vranově n/D zazní při mši svaté, která bude sloužena při příležitosti poděkování za úrodu, skladby v podání Pěveckého sdružení Vítězslav Novák pod vedením pana sbormistra Jana Svobody.
Všechny srdečně zveme!
Plakátek v PDF ke stažení zde! Download...

Zazní /mimo jiné/ tyto skladby:
Zoltan Kodaly: Stabat Mater
Luigi Cherubinni: Veni Jesu
J.Siniavski: Adoremus
Joseph Gruber: Angelus Domini

Po mši svaté sbor ještě před oltářem zazpívá několik skladeb ze svého repertoáru.


Svatý Václav – český kníže a světec je považován za hlavního patrona české země a symbol české státnosti. V den umučení knížete sv. Václava 28. září oslavujeme Den české státnosti.

Václav byl zbožný a vedl mravný život. Jeho přednosti: horlivost pro čest a slávu Boží, péče o rozšíření křesťanské víry v celém národě, stavba četných křesťanských kostelů, častá návštěva bohoslužeb, všestranné konání skutků milosrdenství a lásky. Václav pečoval o chudinu, nemocné a sirotky, poskytoval přístřeší a pohostinství pocestným a cizincům a netrpěl, aby se komukoliv stala křivda, byl osobně statečný, výborný jezdec na koni.

Ostatky sv. Václava jsou uloženy na Pražském hradě v katedrále sv. Víta ve svatováclavské kapli. Lebka bývá při slavnostních příležitostech vystavována.

Při výročí úmrtí svatého Václava, v den státního svátku 28. září se konají oslavy a pouť do Staré Boleslavi, kde byl zavražděn. Vrcholem každoročních oslav je koncelebrovaná bohoslužba sloužená na Mariánském náměstí za účasti českých a moravských biskupů, ústavních činitelů a několika tisíc poutníků.
Svatováclavský chorál (česká církevní hymna)

Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš,
pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste eleison.
Ty jsi dědic české země, rozpomeň se na své plémě,
nedej zahynouti nám ni budoucím, svatý Václave! Kriste eleison...