Amnesty international o christianofobii

Autor: Jan Kříž <krizjan1(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Zdroj: CSI, Vydáno dne: 10. 08. 2012

„Jakkoli nechceme nadužívat výrazu „christianofobie“, musíme přiznat, že diskriminace křesťanů narůstá, jak to shodně potvrzují různé instituce“, čteme ve zveřejněné zprávě Amnesty International.

Raport podrobně popisuje pronásledování křesťanů v různých regionech. Za hlavního „viníka“ označuje islám. Vyznavači Krista jsou ohroženi v podstatě ve všech regionech, kde žije významnější počet muslimů. Dokonce i v zemích, které se donedávna honosily tradicí pokojného soužití muslimů a křesťanů, získávají nyní převahu agresivní proudy islámu. Příslušníci těchto frakcí se školí v Saudské Arábii, v Íránu a v Egyptě. Raport Amnesty International připomíná rovněž Indii, kde křesťany ohrožuje bojovný hinduismus, jak to dosvědčily pogromy ve státě Orisa, profanace hřbitovů a vnucování hinduistických rituálů ve školách.
Zvláštní kapitola dokumentu o christianofobii se věnuje nucené ateizaci v komunistických zemích, jako je Čína, Severní Korea, Vietnam nebo Kuba. V Zemi středu se množí případy pronásledování křesťanů v souvislosti s prokazatelně rostoucí přitažlivostí Evangelia pro nové generace Číňanů, zejména v univerzitním prostředí. Křesťanství je proto vnímáno jako konkurence oficiální ideologie. Amnesty připomíná úsilí státu podřídit si všechny církve. Nejvíce se této tendenci vzpírají katolíci. Čtyři biskupové a 40 kněží za to odpykávají tresty ve vězení. V části věnované Vietnamu raport poznamenává, že katolíci jsou v této zemi jedinou skupinou, která má odvahu veřejně se zasazovat o svá práva, což vyvolává nevoli režimu a vede k zhoršování restrikcí vůči nim. Projevy christianofobie v západním světě raport Amnesty International nezmiňuje.

Co je to amnesty international na: http://www.amnesty.cz/str/lidska-prava/